:::: MENU ::::

Blog

Aktualności

 • Maj 20 / 2019
 • 0
Aktualności

Spotkanie z rodzicami odnośnie procedur bezpieczeństwa

W związku z przesłaną do wszystkich szkół prośbą Minister Edukacji Narodowej i informacją z Małopolskiego Kuratorium Oświaty serdecznie zapraszam na spotkanie z rodzicami uczniów, podczas którego zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie nasze placówki. Takie spotkanie dla wszystkich rodziców … Czytaj dalej

 • Maj 20 / 2019
 • 0
Aktualności

Ach, co to była za …… komers!

17 maja 2019r. na zawsze zapisze się na kartach historii SP4 jako dzień, w którym miał miejsce pierwszy komers klas ósmych. Uczniowie ostatniej klasy nowej, zreformowanej szkoły od samego początku byli rocznikiem wyjątkowym, dlatego ten wieczór też był szczególny. Sama … Czytaj dalej

 • Maj 20 / 2019
 • 0
Aktualności

„Teatr i my”

W dniach 1-3 kwietnia 2019 już po raz siódmy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce zorganizowała i przeprowadziła VII Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy … Czytaj dalej

Blog

 • Sty 10 / 2019
 • 0
Centrum Proaktywności

Temat: Śladami Smoga wawelskiego- analiza i interpretacja tekstu poetyckiego; powtórzenie wiadomości o poznanych środkach stylistycznych.

Cel główny: kształcenie umiejętności analizy i interpretacji wiersza oraz wskazywania środków poetyckiego wyrazu wraz z funkcją, jaką pełnią w tekście

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • czyta ze
Czytaj dalej
 • Sty 07 / 2019
 • 1
Centrum Proaktywności

Lekcja odwrócona (elementy) – scenariusz

Klasa i etap edukacyjny: Klasa Vc (drugi etap edukacyjny)
Przedmiot/rodzaj zajęć: Język angielski
Temat lekcji: Czas Present Continuous – utrwalenie wiadomości „do góry nogami” (zajęcia z elementami lekcji odwróconej).

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie bazują na wiedzy o czasie teraźniejszym … Czytaj dalej

Dlaczego my?

Jesteśmy szkołą aktywną i powszechnie docenianą.
Zobacz nasze wyróżnienia:

Top