:::: MENU ::::

Świetlica szkolna

  • Lis 08 / 2013
  • Możliwość komentowania Świetlica szkolna została wyłączona

Świetlica szkolna

O świetlicyRegulaminCele i zadaniaPomoc specjalistycznaWyprawka
Zapisy 2023/2024

O świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem miłego, przyjaznego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez uczniów przed lub po lekcjach. To miejsce, które zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 -17:00; dla uczniów klas I-IV oraz dzieci integracyjnych oczekujących na dowóz do domu.
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z planem wychowawczym świetlicy, którego celami są: rozbudzenie tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej, właściwa komunikacja społeczna, stwarzanie możliwości osiągania sukcesu oraz bezpieczeństwo wychowanków świetlicy.

Czas wolny uczniów w świetlicy organizowany jest poprzez różne formy zajęć, tak, aby dzieci aktywnie i chętnie w nich uczestniczyły, swobodnie się bawiły, nawiązywały kontakty rówieśnicze oraz pogłębiały swoje zainteresowania.

W poszczególne dni tygodnia odbywają się: zajęcia czytelnicze, zajęcia z piosenką, zajęcia przyrodniczo-matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, zajęcia ruchowe. Wychowankowie również mają możliwość oglądania bajek czy filmów animowanych. Dzieci chętnie korzystają ze szkolnego Placu Zabaw i szkolnego boiska Orlik, aby móc spędzić czas na świeżym powietrzu. Uczniowie mają w świetlicy możliwość odrobienia zadań domowych z pomocą wychowawcy świetlicy.

W świetlicy odbywają się również inne zajęcia uatrakcyjniające, prowadzone przez nauczycieli, rozładowując przy tym liczebność grupy w godzinach, kiedy duża liczba uczniów potrzebuje korzystać ze świetlicy. Do zajęć tych należą m.in.: origami, papieroplastyka, zajęcia komputerowe, gry i zabawy logopedyczne, zajęcia czytelnicze, plastyczne.

Wychowawcy świetlicy organizują także dla dzieci różnorodne konkursy oraz przygotowują i przedstawiają z wychowankami inscenizacje.
Zapisu dziecka do świetlicy dokonują Rodzice (opiekunowie prawni) poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, zawierającej podstawowe dane osobowe i adresowe oraz informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy.

W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez inną osobę niż uwzględniono to w Karcie zapisu należy powiadomić o tym wychowawcę świetlicy w formie pisemnej (na kartce lub w dzienniczku ucznia).

Zapis dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje do przyniesienia wyprawki świetlicowej.

Regulamin

Regulamin świetlicy [plik pdf] 

Aneks do regulaminu 

Aneks do Regulaminu – Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej w warunkach pandemii COVID-19

Zapisy 2024/2025

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2024/2025[plik PDF]

Upoważnienie do odbioru dziecka [plik PDF]

Wyprawka do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 zostanie zamieszczona we wrześniu 2024

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Cele i zadania świetlicy szkolnej [plik pdf]

Pomoc specjalistyczna

Nasza szkoła zatrudnia: pedagoga, psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych, surdopedagoga, tyflopedagoga, dogoterapeutę, hortiterapeutę, muzykoterapeutę. Ich działania nakierowane są zarówno wobec uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, jak też uczniów z opiniami z PPP i placówek służby zdrowia, a także wszystkich innych dzieci będących uczniami szkoły.

Udzielają oni pomocy w takich problemach, jak:

  • trudności emocjonalne, emocjonalno – społeczne (diagnoza, terapia),
  • różnego typu trudności w nauce (m.in. wstępna diagnoza ryzyka dysleksji, terapia pedagogiczna),
  • zaburzenia mowy różnego rodzaju (intensywna terapia logopedyczna),
  • terapia specjalistyczna nakierowana na określonego typu niepełnosprawności,
  • szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dostarczanie wiedzy na ważne tematy, prowadzenie programów i zajęć profilaktycznych),
  • trudności materialne (współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy, organizacja pomocy w szkole).

Pomoc udzielana jest zarówno uczniom, jak i ich rodzicom (porady, wskazówki, niekiedy terapia rodziny), oraz nauczycielom w ich pracy z uczniami.
Nasi specjaliści zajmują się nie tylko uczniami, którzy mają trudności, ale też dziećmi szczególnie uzdolnionymi, pomagając planować i realizować program rozwoju tych zdolności.

Wyprawka do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 [plik PDF]

(Wyprawka będzie podana do Państwa wiadomość na początku września 2023 r)

 

 

Top
Facebook
Facebook
Wielkość czcionki
Kontrast