:::: MENU ::::

Biofeedback

 • Mar 26 / 2014
 • Możliwość komentowania Biofeedback została wyłączona

Biofeedback

Zapisy na terapię Biofeedback 

https://forms.gle/3jBh1JD1PqdqPovG8

 

 

 

Zapisy na terapie EEG Biofeedback.

 

 

https://forms.gle/7eV2PYJXJFBefzgH

 

 


 

https://forms.gle/eAY37JM8JHFDk1b29

 

 


1 marca 2021r., nasz zespół terapeutów uczestniczył w szkoleniu superwizyjnym:

„Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności.” Wszyscy uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i uwagami, dotyczącymi prowadzonej terapii. To spotkanie superwizyjne wzmocniło nas w przekonaniu, że prowadzone przez nas działania terapeutyczne są dobrze realizowane i przekładają się na widoczną poprawę funkcjonowania dziecka.
 
Ponadto, szkolny gabinet Sp4 przeszedł audyt sprawdzający standardy terapeutyczne i po raz kolejny otrzymał bardzo dobre rekomendacje Akademii Biofeedback EEG potwierdzone certyfikatem.
 

 

 


BIOFEEDBACK W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W WIELICZCE

 

Wskazania do terapii EEG Biofeedback:

Treningi stymulujące aktywność, zwiększające szybkość procesów intelektualnych wskazane w:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi i jej utrzymywania,
 • niskim pobudzeniu, apatii, zwolnionym tempie pracy,
 • braku motywacji, zmęczeniu,
 • zaburzeniach ciągłości snu,
 • zaburzeniach uczenia się.

Treningi wyciszające, uspokajające wskazane w:

 • nadpobudliwości,
 • impulsywności, drażliwości,
 • podwyższonym napięciu,
 • niskiej odporności na stres,
 • treningach znoszących tremę.

Wniosek do zapisów na rok szkolny 2021/2022:

https://forms.gle/RQ1VvKd1dr67ZMt86

 

 


JAK ZAPISAĆ DZIECKO (rok szk 2020/2021)?

RODZIC WYPEŁNIA WNIOSEK ONLINE dostępny na stronie internetowej:

(proszę kliknac link TUTAJ)

 W TERMINIE OD 1 WRZEŚNIA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

WAŻNE:

Do końca października 2020 r., należy dołączyć aktualne zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tej terapii. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia treningów.

Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG, ewentualnie zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tej terapii.


TERAPIA EEG BIOFEEDBACK W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W WIELICZCE

 

Terapię metodą EEG Biofeedback prowadzi w naszej szkole wyspecjalizowana kadra:

 1. Elżbieta Czechowska
 2. Marta Drozdek
 3. Dorota Michałowicz
 4. Anna Mucha
 5. Agnieszka Myślak
 6. Anna Pabian
 7. Sabina Suruło
 8. Małgorzata Sznajder

W dniach  7 – 10.01.2015 w naszej Szkole odbyło się szkolenie II stopnia terapeutów w zakresie terapii EEG Biofeedback. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Pana Dariusza Skorupę z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego Akademia Biofeedback EEG. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zastosowania EEG Biofeedback. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowe oprogramowanie QEEG Biofeedback 2. W dowód uznania za wysoki standard opieki nad uczniem w zakresie treningów Biofeedback EEG otrzymaliśmy Certyfikat dla najlepszego gabinetu Biofeedback EEG w kategorii integracyjnych szkół podstawowych za rok 2014.

 

certyfikat

Posiadamy rekomendacje

AKADEMII BIOFEEDBACK EEG

Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego

w Warszawie

 

EEG Biofeedback – co to jest?

(EEG – elektroencefalograf, biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Znajduje zastosowanie przy wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu sprawności umysłowych.

Dzięki treningom EEG Biofeedback poprawia się pamięć, koncentracja, szybkość myślenia, mowa, wzrasta kreatywność, myślenie twórcze, zdolność do rozwiązywania problemów intelektualnych, zmniejszeniu ulegają fizjologiczne objawy nadpobudliwości psychoruchowej, podnosi się samoocena, odporność na stres, zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji. Dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, co pozytywnie wpływa na zmianę ich stosunku do obowiązków szkolnych. Pod wpływem treningów wiele dzieci dotąd zamkniętych i małomównych staje się bardziej otwartymi, chętnymi do kontaktów towarzyskich i do aktywności społecznej

Efekty treningów

Zauważalne zmiany w zachowaniu pacjenta poddającego się terapii Biofeedback mogą wystąpić już po kilku już po kilku sesjach, choć z reguły ma to miejsce między 10 a 15 treningiem. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najszybszy efekt w terapii uzyskuje się w poprawie już zorganizowanych połączeń neuronalnych, a najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób.

Trwałość terapii

Skutki EEG Biofeedbacku utrzymują się nawet do 10 lat. Zmiana pozytywnie utrwalonego w treningu wzorca fal mózgowych może ustępować w czasie w wyniku mechanizmów typowych w dysregulacjach (rozregulowaniach) np. w wyniku długotrwałego stresu.

Wskazania do prowadzenia terapii

EEG Biofeedback:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,(ADD);
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • autyzm atypowy (wysokofunkcjonalny)
 • zaburzenia w zachowaniu (zachowania agresywne)
 • problemy szkolne (dysleksja, dyskalkulia)
 • depresja, stany lękowe
 • wysoki poziom stresu
 • zaburzenia mowy
 • ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektualnego

Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie:

 • rozwijania kreatywności;
 • usprawniania motoryki;
 • polepszania koncentracji uwagi;
 • zwiększania odporności na stres;
 • poprawiania samooceny;
 • poprawiania pamięć.
Top
Facebook
Facebook
Wielkość czcionki
Kontrast