:::: MENU ::::

1,5% PODATKU

  • Lis 08 / 2013
  • Możliwość komentowania 1,5% PODATKU została wyłączona

1,5% PODATKU

Drodzy Rodzice i Mieszkańcy społeczności lokalnej.
      Dyrektor szkoły dziękuje Państwu za dokonanie 1,5% odpisu od podatku za rok 2022 na rzecz naszej szkoły. Stowarzyszenie Pomocy Szkole ”Małopolska” przekazało na konto Rady Rodziców środki, które przeznaczymy na sprzęt nagłaśniający i mikrofony wykorzystywane podczas szkolnych uroczystości, dodatkowo zakupimy kilka laptopów do sal lekcyjnych.

      Zachęcam Państwa do wsparcia inicjatywy na rzecz edukacji i wypoczynku dzieci, wyposażenia naszej szkoły w niezbędne w procesie lekcyjnym pomoce naukowe oraz bieżącą działalność statutową szkoły w postaci dokonania 1,5% odpisu od podatku na ten niezwykle konkretny cel. Przekazując 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce na naszą szkołę, sprawicie Państwo, że te pieniądze trafią do nas. Odpisów podatkowych 1,5% mogą dokonać podatnicy rozliczający się PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-38 lub PIT-39 Niezależnie od numeru PIT, którym Państwo rozliczacie się, każdy z nich na ostatniej stronie zawiera wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
KIERUJĄC WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NA RZECZ „STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO O WYPEŁNIENIU RUBRYKI
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
I WPISANIU NAZWY SZKOŁY DLA KTÓREJ ODPIS PAŃSTWO KIERUJECIE
Jak wypełnić PIT:
1.Nazwa OPP – „ STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
2. Numer KRS – 0000052078
3. Kwota 1,5% odpisu
4. Wpisz we właściwą rubrykę – cel, nazwę placówki dla której przeznaczasz odpis:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.
5. Zaznaczając pozycję „wyrażam zgodę” umożliwiasz Urzędowi Skarbowemu przekazanie
swoich danych osobowych Stowarzyszeniu.

W poprzednich latach za przekazane z 1% odpisu od podatku zakupiliśmy:

  • za rok 2016 pozyskana kwota wyniosła 8 234,20 zł – miękkie podłoże na plac zabaw, 
  •  za rok 2017- 8738,40 zł – zakupiliśmy szafki uczniowskie na podręczniki szkolne, 
  • za rok 2018- kwotę 10 800 zł przeznaczyliśmy na zakup komputerów do obsługi tablic multimedialnych do pracy na lekcjach 
  • za rok 2019 – kwotę 11 568,51 zł przeznaczyliśmy na zakup tablicy multimedialnej do oddziałów przedszkolnych oraz zakup 3 laptopów do pracy na zajęciach komputerowych dla uczniów
  • za rok 2020 – 10 959,60 kwotę zakup sprzętów komputerowych oraz słuchawek tak potrzebnych m.in. podczas zdalnej edukacji 
  • za rok 2021- kwota 13379,49 zł – siedziska na korytarze oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

Liczymy na Państwa dalsze wsparcie i pomoc.
Z podziękowaniami i pozdrowieniami
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Myślak

 

 

    

 

 

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast