:::: MENU ::::

1,5% PODATKU

  • Lis 08 / 2013
  • Możliwość komentowania 1,5% PODATKU została wyłączona

1,5% PODATKU

Drodzy Rodzice i Mieszkańcy społeczności lokalnej.

Dyrektor szkoły dziękuje Państwu za dokonanie 1% odpisu od podatku za rok 2020 na rzecz naszej szkoły. Stowarzyszenie Pomocy Szkole ”Małopolska” przekazało na konto Rady Rodziców środki, które przeznaczyliśmy na zakup sprzętów komputerowych oraz słuchawek tak potrzebnych m.in. podczas zdalnej edukacji. 
Zachęcam Państwa do wsparcia inicjatywy na rzecz edukacji i wypoczynku dzieci, wyposażenia naszej szkoły w niezbędne w procesie lekcyjnym pomoce naukowe oraz bieżącą działalność statutową szkoły w postaci dokonania 1,5% odpisu od podatku na ten niezwykle konkretny cel. Przekazując 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce na naszą szkołę, sprawicie Państwo, że te pieniądze trafią do nas. Odpisów podatkowych 1% mogą dokonać podatnicy rozliczający się PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L lub PIT-38.
Niezależnie od numeru PIT, którym Państwo rozliczacie się, każdy z nich na ostatniej stronie zawiera wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
KIERUJĄC WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ „STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO O WYPEŁNIENIU RUBRYKI „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
I WPISANIU NAZWY SZKOŁY DLA KTÓREJ ODPIS PAŃSTWO KIERUJECIE
Jak wypełnić PIT:
1.Nazwa OPP – „ STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
2. Numer KRS – 0000052078
3. Kwota 1,5% odpisu
4. Wpisz we właściwą rubrykę – cel, nazwę placówki dla której przeznaczasz odpis:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.
5. Zaznaczając pozycję „wyrażam zgodę” umożliwiasz Urzędowi Skarbowemu przekazanie swoich danych osobowych Stowarzyszeniu.

W poprzednich latach za przekazane z 1% odpisu od podatku zakupiliśmy
za rok 2016 pozyskana kwota wyniosła 8 234,20 zł – miękkie podłoże na plac zabaw
za rok 2017- 8738,40 zł – zakupiliśmy szafki uczniowskie na podręczniki szkolne,
za rok 2018- kwotę 10 800 zł przeznaczyliśmy na zakup komputerów do obsługi tablic multimedialnych do pracy na lekcjach
za rok 2019 – kwotę 11 568,51 zł przeznaczyliśmy na zakup tablicy multimedialnej do oddziałów przedszkolnych oraz zakup 3 laptopów do pracy na zajęciach komputerowych dla uczniów

Liczymy na Państwa dalsze wsparcie i pomoc.

Z podziękowaniami i pozdrowieniami
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Myślak

    

 

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast