:::: MENU ::::

„Rozwijanie zdolności najmłodszych”

  • Lis 13 / 2014
  • Możliwość komentowania „Rozwijanie zdolności najmłodszych” została wyłączona

„Rozwijanie zdolności najmłodszych”

W dniach 7-8 listopada 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „ Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk sieci Szkół Odkrywców Talentów, a także poszerzenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie sposobów identyfikowania i rozwijania zainteresowań oraz predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole. W konferencji brali udział dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele szkół zainteresowanych zagadnieniami związanymi z tą tematyką.

Podczas konferencji wiceminister Joanna Berdzik, wraz z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Piotrem Dmochowskim-Lipskim, wręczyli dyrektorom i przedstawicielom szkół wyróżnienia za podjęcie działań związanych z rozwijaniem zdolności najmłodszych uczniów podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Otrzymało je 50 szkół, które przedstawiły najlepsze praktyki w rozwijaniu potencjału uczniów klas I-III. Wśród wyróżnionych szkół znalazła się też nasza szkoła.

Wręczając wyróżnienia, wiceminister Joanna Berdzik podkreśliła, że sześciolatki są gotowe do pójścia do szkoły, a szkoły są przygotowane do ich przyjęcia. – Wszystkie dzieci mają jakieś talenty, naszym zadaniem jest odpowiednio je rozpoznać i wspierać ich rozwój. Zależy nam na tym, aby wszystkie szkoły mogły skorzystać z waszych doświadczeń, rad i pomocy – mówiła do wyróżnionych wiceminister Joanna Berdzik.

Dwudniową (7 – 8 listopada) konferencję zorganizowano w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego efektem ma być m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych i metodycznych, a także pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

W realizację projektu zaangażowani są m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ucznia zdolnego, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty. Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności.

 

Top
Facebook
Facebook
Wielkość czcionki
Kontrast