:::: MENU ::::

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 • Mar 26 / 2014
 • Możliwość komentowania Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa została wyłączona

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Małopolska Kampania Społeczna „NO PROMIL – NO PROBLEM”

Uczniowie klas VIII wzięli udział w Małopolskiej Kampanii Społecznej  NO PROMIL – NO PROBLEM, której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

17 grudnia w Solnym Mieście odbył się gminny finał kampanii w trakcie którego własnoręcznie wykonane transparenty i plakaty promujące przesłanie kampanii: „Kierowco bądź trzeźwy za kierownicą”, „Pasażerowie nie pozwalajcie prowadzić samochodu pijanemu kierowcy” zostały poddane wnikliwej ocenie jurorów, a ich autorzy nagrodzeni. Ponadto, w trakcie finału, grupy uczniów, reprezentujących poszczególne szkoły, rywalizowały wykonując zadania sprawdzające umiejętność współpracy oraz twórczego, nieschematycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Nasi uczniowie w obu konkurencjach zwyciężyli:) Na zakończenie duet szczudlarzy zaprezentował swoje umiejętnościami żonglerskie i komiczne wzbudzając u młodzieży i ich opiekunów niekłamany  zachwyt. 

pedagog szkolny 

Dorota Michałowicz


Profilaktyczna walizka edukacyjna – spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców.

W dniu 29 listopada br. na terenie szkoły odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców ze specjalistą ds. nieletnich p. M.Jeger-Kęsek z KPP w Wieliczce.

W trakcie spotkania rodzice mieli okazję zapoznać się z zawartością tzw. walizki edukacyjnej zawierającej przedmioty (czasami bardzo niepozorne), które mogą być wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy).  Pani M. Jeger- Kęsek uwrażliwiała rodziców na sygnały mogące świadczyć o sięganiu przez nastolatków po substancje psychoaktywne: reakcje organizmu, zmiany w zachowaniu i wyglądzie, używanie specyficznego języka – „narkotykowego” slangu młodzieżowego. Dodatkowo, zapoznała rodziców z dostępnymi w aptekach narko-testami.  

Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży – spotkanie z uczniami klas VI,VII, VIII.

 Natomiast w dniach 3 XII, 4 XII, 5 XII 2019r.  funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce Pani M. Jeger- Kęsek oraz Pan D. Obrzud w ramach spotkań profilaktycznych przeprowadzili z uczniami zajęcia na temat: ”Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z najważniejszymi przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania wyjaśniono, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiono konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych ( również dopalaczy), palenie papierosów. 

Policjant zwrócił również uwagę uczniów na obowiązek systematycznej nauki, rytmicznego uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego także podlegają postępowaniu przed sądem. 

W trakcie spotkania został omówiony temat cyberzagrożeń i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, zamieszczanie obrażających kogoś treści i opinii np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy itp. podlega odpowiedzialności karnej. Te same przepisy dotyczą tworzenia kompromitujących  i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych.

Pedagog szkolny 

Dorota Michałowicz 


Bezpieczna droga do szkoły

W naszej szkole 7 września 2018 zostały przeprowadzone policyjne działania kontrolno-edukacyjne w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły” objętej  patronatem Wojewody Małopolskiego. Działania miały na celu sprawdzenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w rejonie szkoły.

Specjalista ds. nieletnich pani Agnieszka Trawińska, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Powiatowej Policji w Wieliczce wraz z wybranymi dziećmi z klasy III a ucharakteryzowanymi  na ofiary wypadków drogowych rozdawały kierowcom rysunki piętnujące złe zachowanie lub chwalące kierowców jeżdżących bezpiecznie. Wszystkie rysunki  zostały namalowane przez uczniów klas III.

Akcja ,,Bezpieczna droga do szkoły” jest  adresowana zarówno do dzieci jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:

 • Dziecko do 7 roku życia może korzystać  z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 • Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 • Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 • Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 • Przechodząc przez jednię pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu.  
 • Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
 • Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.
 • Jest obowiązek przewożenia przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub
  w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach.

Należy pamiętać, że nie wolno :

 • wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
 • wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • przebiegać przez jezdnię.

Zespół koordynujący:

D. Michałowicz, M. Kokor

zdjęcia: http://sp4wieliczka.pl/aktualnosci/galeria/nggallery/wszystkie/Bezpieczna-droga-do-szko%C5%82y


Gadżety odblaskowe dla uczniów

W dniach 29-30 XI 2017r . w naszej szkole w ramach realizacji założeń konkursu  ”Odblaskowa szkoła” odbyły się spotkania przedszkolaków i uczniów klas I  z przedstawicielami Straży Miejskiej w Wieliczce.

Nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym jest ważnym priorytetem w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dlatego corocznie w naszej szkole nasi najmłodsi wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych spotykają się z przedstawicielami Straży Miejskiej, którzy w przystępny sposób przedstawiają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze .

Jednak na tym profilaktyka jeszcze się nie kończy. By ograniczyć ryzyko wypadku, każdy przedszkolak i uczeń zostaje wyposażony w elementy odblaskowe , które dla dzieci samodzielnie poruszających się po mieście mogą być naprawdę gadżetem ratującym życie.Polska przoduje w statystykach wypadków, gdzie główną przyczyną kolizji z udziałem pieszych jest zła widoczność . Elementy odblaskowe zwiększają tę odległość do przynajmniej 150 m. i pozwalają na uniknięcie kolizji . Gadżety odblaskowe  są najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedniej widoczności dziecku na drodze .Należy również pamiętać , że obowiązek noszenia odblasków poza terenem zabudowanym nakładają na nas przepisy prawa drogowego.

Pedagog szkolny

Dorota Michałowicz


STOP CYBERPRZEMOCY

Sieć obecnie staje się „drugim życiem” młodych ludzi. Tam nawiązują przyjaźnie, ale również w sieci dość często dochodzi do aktów agresji skierowanych przeciw konkretnej osobie czy osobom.  Dlatego tak ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi rodzicom na zagrożenia płynące z sieci  oraz jaką istotną funkcję profilaktyczną  pełni kontrola rodzicielska w tym obszarze. W związku z tym  w dniu 14/11/2017 r. nasza szkoła zorganizowała dla rodziców wszystkich klas I-VII spotkanie szkoleniowe z  cyberprzemocy.  Szkolenie poprowadził mł. asp. Mariusz Niedzielski z Ogniwa ds. Nieletnich Komisariatu Policji V w Krakowie. Wykład na temat „Cyberprzemoc” urozmaicony został bardzo ciekawą multimedialną prezentacją przygotowaną specjalnie na to spotkanie.

             

      Pedagog szkolny

Dorota Michałowicz


Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W dniu 10/11/2017r . w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia  Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, którego dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce Piotr Krzewski wraz z oficerem prasowym Magdaleną Chwastek . Przedłużenie Certyfikatu na kolejne 5 lat otrzymaliśmy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z ponownego audytu , który został  przeprowadzony  w maju 2017 r. przez Zespół Certyfikujący za pomocą narzędzia skonstruowanego dla całego województwa małopolskiego przez Wydział Prewencji KWP w Krakowie.

Certyfikat  przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i  ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB, na każdym z jego etapów.

Koordynator projektu

Dorota Michałowicz

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ubiega się o przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2016/2021.

Każda placówka, której minął termin ważności certyfikatu może starać się o jego przedłużenie o kolejne 5 lat. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o przedłużenie certyfikatu.

Do 15 kwietnia 2016 r. szkoła musi złożyć stosowny wniosek o przedłużenie certyfikatu do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wraz z wnioskiem zostanie przekazany Plan Działania z opisem realizacji założonych

W planie priorytetów.

Do oceny stopnia realizacji, a zarazem kontynuacji projektu służy arkusz oceny. Pozostałe obszary realizowane są tak jak przy procedurze nadania certyfikacji. Maksymalna ilość punktów otrzymanych podczas audytu przedłużającego ważności certyfikatu to 35 punktów, z czego 30 punktów placówka może uzyskać podczas audytu natomiast max 5 punktów może przyznać zespół certyfikujący, jeżeli placówka na tle innych podmiotów wyróżnia się szczególnymi przedsięwzięciami w zakresie objętym projektem.

Mamy nadzieję, że tym razem również dołączymy do wykazu szkół posiadających certyfikat   „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO” .  

 Ciekawe działania profilaktyczno-wychowawcze podjęte w bieżącym roku szkolnym w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa:

 -Przedsięwzięcia antydyskryminacyjne:

 1. a) udział klas I b i VI w projekcie z edukacji globalnej „‚Tacy sami, tacy inni” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach projektu wybrani nauczycieli przeszli szkolenie dotyczące zagadnień z edukacji globalnej, uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Interaktywnym zwiedzaniu sześciu osad z różnych części świata w Parku Edukacji Globalnej w Krakowie.  Zobaczyli tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską chatę, indiańskie tipi, arktyczne igloo, mongolską jurtę oraz papuaski dom na palach. Dzięki fotografiom i różnego rodzaju eksponatom pochodzącym z odległych zakątków świata, a także możliwości spotkania ludzi, którzy pracowali w tych miejscach, mogli w sposób namacalny doświadczyć tamtejszej kultury i tradycji. Była to świetna okazja, by poczuć odmienną rzeczywistość, kształtując w sobie postawę empatii i chęć współpracy. Podsumowaniem projektu były projekty klasowe prezentujące tradycje świąteczne i noworoczne w Mongolii oraz na Antarktydzie.

 1. b) udział klas VI w projekcie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, pod hasłem: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.
  Na proponowany program składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Relacje z projektu dostępne na stronie: erazm.Obliczadialogu.pl

Działania z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Internetu:

 1. a) W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”, uczniowie klas III spotkali się z pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z założeniami programu, że  edukacja najmłodszych pozwala na kształtowanie właściwych postaw i nawyków pozwalających na wykorzystanie potencjału Internetu celem kampanii było pokazanie uczniom, nauczycielom jak bezpiecznie i w sposób odpowiedzialny korzystać z Internetu.

  W trakcie spotkania poprzez prezentację bajki przygotowanej przez pracowników UKE i zabawy plastyczne oraz dyskusję, uświadamiano dzieciom jak bardzo ważne jest korzystanie z Internetu i telefonu komórkowego w sposób przemyślany, ostrożny, a najlepiej, za wiedzą i aprobatą osób dorosłych. Dzieciaki  z wielkim zaangażowaniem opowiadały o ulubionych grach, czy mogą je aktywować samodzielnie, czy pomagają im dorośli. Wykazywały się dużą – jak na swój wiek – wiedzą o internetowych zagrożeniach, chętnie się uczyły i były bardzo ciekawe.

 1. b) Szkolenie dla rodziców klas IV-VI nt. „Telewizor, komputer – wróg czy przyjaciel?” Poprowadzone przez specjalistę z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce .

Działania z zakresu edukacji pracowników szkoły:

 1. a) udział w projekcie  ” Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość.”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i pracowników administracji, w szkole i poza nią. Program w całości finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.Projekt jest jednym z elementów działań MEN w ramach programu „BEZPIECZNA+”,nalata2016-2018. 
  Głównym celem projektu jest identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w szkole oraz przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
  W szczególności dotyczy to sytuacji, które mogą być związane z wtargnięciem osób niepożądanych na teren szkoły, podłożeniem ładunków wybuchowych, ataku terrorystycznego.
  Działania zrealizowane w projekcie:

– audyt placówki oświatowej w kontekście bezpieczeństwa 

– szkolenie praktyczne dla kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji szkoły, „Co należy zrobić w sytuacji zagrożenia”.

Korzyści z udziału w projekcie:

– szkoła otrzymała kompleksowy audyt dotyczący bezpieczeństwa placówki  z rekomendacjami rozwiązań do wdrożenia, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 4 gotowe do wdrożenia procedury postępowania w sytuacji zagrożeń: 
1. Wtargnięcie napastnika na teren szkoły
2. Podłożenie ładunku wybuchowego 

 1. Zamach terrorystyczny
 2. Broń chemiczna/biologiczna

              W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”, 27 marca 2017 r. uczniowie klas III spotkali się z pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Zgodnie z założeniami programu, że  edukacja najmłodszych pozwala na kształtowanie właściwych postaw i nawyków pozwalających na wykorzystanie potencjału Internetu celem kampanii jest pokazanie uczniom, nauczycielom jak bezpiecznie  i w sposób odpowiedzialny korzystać z internetu.

  W trakcie spotkania poprzez prezentację bajki przygotowanej przez pracowników UKE i zabawy plastyczne oraz dyskusję, uświadamiano dzieciom jak bardzo ważne jest korzystanie z Internetu i telefonu komórkowego w sposób przemyślany, ostrożny, a najlepiej, za wiedzą i aprobatą osób dorosłych. Dzieciaki  z wielkim zaangażowaniem opowiadały o ulubionych grach, czy mogą je aktywować samodzielnie, czy pomagają im dorośli. Wykazywały się dużą – jak na swój wiek – wiedzą o internetowych zagrożeniach, chętnie się uczyły i były bardzo ciekawe.

Pedagog szkolny

Dorota Michałowicz

 

www:Mój smatrfon, mój mały świat – klikam z głową

 

Zintegrowany plan działań i realizacji zadańDziałania podjęte w ramach ZPBSpotkanie partnerów społecznych

Zintegrowany plan działań i realizacji zadań podjętych przez szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce w ramach projektu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa ”Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Zintegrowany Plan Działania „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 21 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie partnerów społecznych w ramach realizacji projektu ZPB, w którym uczestniczyli:
1. Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Urszula Rusecka
2. Kierownik Wydziału Edukacji – Tomasz Machnik
3. Oficer Prasowy Komendy Powiatowej w Wieliczce – nadkomisarz Barbara Zamojska
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce – Maria Zadrożniak
5. Radny Rady Miejskiej w Wieliczce – Damian Konieczny
6. Przewodnicząca rady osiedla Krzyszkowice – Bożena Nowak
7. Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła- ks. Wiesław Popielarczyk
8. Specjalista ds. nieletnich w Powiatowej policji w Wieliczce – Magdalena Chwastek
9. Dzielnicowy – Mirosław Skowronek
10. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce – Maria Włodarz
11. Dyrektor Gimnazjum w Wegrzcach Wielkich –
12. Pedagog szkolny w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich – Bożena Kowalczyk
13. Prezes stowarzyszenia „Moje Krzyszkowice” – Szymon Nowak
14. Przedstawiciele Rady Rodziców
15. Szkolny zespół zadaniowy nauczycieli „Bezpieczna szkoła”

Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie szkoły i wokół niej
 • Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
 • Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
 • Promocję i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego 
 • Kształtowanie osobowości i postaw prospołecznych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej)

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji zadania Odpowiedzialni za realizację Termin realizacji Uwagi o realizacji
1 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez projektowanie bezpiecznej przestrzeni podniesienie bezpieczeństwa dojścia i wyjścia ze szkoły poprzez dążenie do przeniesienia parkingu przed Dom Nauczyciela, Szkoła – Dyrektor, Rada Rodziców, Partnerzy zewnętrzni w momencie pozyskania środków finansowych  
wprowadzenie zakazu wjazdu na teren szkoły z wyłączeniem dowozu uczniów niepełnosprawnych i pracowników szkoły,  
naprawa oświetlenia zewnętrznego szkoły,  
poprawa przejścia dla pieszych z ul. Jaśminowej na ul. Krzyszkowicką,  
dokończenie budowy chodników przy ulicach po których najczęściej poruszają się uczniowie – ul. Krzyszkowicka, Kasztanowa,  
stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych z ul. Podgórskiej przez ul. Sadową w stronę ul. Jaśminowej,  
rozbudowa szkoły, 2014r. – 2016r  
zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych i straży miejskiej na przejściu dla pieszych przed szkołą, Policja , Straż Miejska początek roku szkolnego, początek II semestru  
wydzielenie i wyposażenie sali do prowadzenia zajęć terapeutycznych metodą biofeedbacku dla uczniów z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nauce, Dyrektor szkoły / UMiG/PCPR I 2014r.  
udział uczniów w konkursie „Odblaskowa Szkoła”, w projekcie „Klub Bezpiecznego Puchatka”, w programie J. Owsiaka „Ratujemy i uczymy ratować – pierwsza pomoc przedmedyczna”, w kampanii społecznej „No Promil – No Problem”, w kampanii społecznej „Razem bezpieczniej w Wieliczce”, która jest realizowana w oparciu o rządowy Program „Razem Bezpieczniej”, Koordynator projektu- pedagog szkolny Wg harmonogramu  

OBSZAR ORGANIZACYJNY

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji zadania Odpowiedzialni za realizację Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Zwiększenie Bezpieczeństwa ucznióww drodze do szkoły i na jej terenie.A) Podniesienie poziomubezpieczeństwa uczniow w drodze

do i ze szkoły.

B) Dopracowanie organizacji dyżurów

nauczycielskich.

C) Ograniczenie zachowań agresywnych

i przemocy w grupie

udział w konkursie „Odblaskowa szkoła”, Pedagog szkolny Na bieżąco -wg harmonogramu  
udział w kampanii społecznej „No promil- no problem”, Pedagog szkolny/ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek” Na bieżąco -wg harmonogramu
realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”, Pedagog szkolny Na bieżąco -wg harmonogramu
realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” – fundacji WOŚP, Pedagog szkolny Na bieżąco -wg harmonogramu
dopracowanie planu dyslokacji nauczycieli podczas dyżurów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wskazanych w ankietach: szatnie, korytarze, ubikacje, sklepik szkolny, Dyrektor szkoły IX-X 2013r.
dodatkowy dyżur nauczyciela w szatni w czasie długich przerw, Dyrektor szkoły IX-X 2013r.
dodatkowy dyżur nauczyciela przy sklepiku szkolnym podczas przerw obiadowych, IX-X 2013r.
dostosowanie organizacji dyżurów do planu zajęć lekcyjnych, IX-X 2013r.
realizacja autorskiego projektu „Przerwa” adresowanego do uczniów klas IV-VI, w ramach którego uczniom podczas przerw proponowane są zajęcia o charakterze sportowym, realaksacyjnym, rekreacyjnym, Autorzy projektu – nauczyciele Cały okres realizacji projektu
realizacja projeku autorskiego – „Mandat” poprawiającego zachowanie uczniów podczas przerw, Koordynator projektu , wszyscy nauczyciele Cały okres realizacji projektu
integrowanie grup klasowych, rówieśniczych, Wychowawcy IX-XI 2013 r.
zapoznawanie ze szkolnymi regulaminami (Statut Szkoły – w tym prawa i obowiązki ucznia, szkolny system oceniania , itp.), Wychowawcy IX 2013 r.
kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej agresji, radzenia sobie z porzemocą i agresją oraz uczenia nieagresywnych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych poprzez udział uczniów w zajęciach Treningu Zastępowania Agresji oraz warsztatach psychoedukacyjnych „Spójrz inaczej na agresję” Terapeuci TZA oraz pedagog, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
2. Propagowanie i kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych kształtowanie umiejętności oceny i wyboru właściwych zachowań poprzez realizację programów profilaktyczno – wychowawczych „Spójrz inaczej”, „Saper”, „Cukierki”, Treningu Umiejętności Prospołecznych z wybranymi uczniami, Realizatorzy programów profilkatyczno-wychowawczychTerapeuci TUP Cały okres realizacji projektu  
kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny – edukacja z podstaw prawnych – spotkania ze specjalistą ds. nieletnich z Powiatowej Policji w Wieliczce, Policja, pedagog szkolny X-XI 2013r.
umożliwienie uczniom niepełnosprawnym prawidłowego rozwoju społecznego wspólnie z rówieśnikami poprzez funkcjonowanie klas integracyjnych Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagodzy specjaliści Cały okres realizacji projektu
3. Promowanie i ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego:A) Propagowanie zdrowego trybu życia realizacja zadań według tematycznego planu działań edukacji zdrowotnej, Zespół nauczycieli

 

Cały okres realizacji projektu  
podniesienie poziomu aktywności fizycznej uczniów poprzez poszerzenie oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych (UKS, SKS), Dyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego Cały okres realizacji projektu
zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez organizację kół zainteresowań, udział w konkursach, przeglądach, itp., Pedagog szkolny, wychowawcy Cały okres realizacji projektu
Współpraca nauczycieli z instytucjami wspomagającymi proces rozwoju i wychowania dzieci (nauka i terapia): PPPP, CPiPZ, Ośrodek Kultury, Powiatowa Biblioteka, Stowarzyszenie „Solny Gwarek” w Wieliczce, Koordynator projektu – psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
udział szkoły w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”, Dyrektor szkoły Cały okres realizacji projektu
udział uczniów klas I-III w programie „Owoce w szkole”, Realizatorzy programu Cały okres realizacji projektu
udział w programie „Trzymaj Formę” Realizatorzy programów profilaktyczno-wychowawczych, wychowawcy Cały okres realizacji projektu
B) Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, internetu realizacja w klasach programów profilaktyczno-wychowawczych „Cukierki”, „Magiczne Kryształy”, „Dziecko w sieci”, „Bezpieczny Internet”,spotkania profilaktyczne ze specjalistą ds. nieletnich – Cyberprzemoc odpowiedzialność za swoje czyny oraz spotkania pod hasłem „Szkoła bepieczna w sieci”, Powiatowa Policja w Wieliczce, pedagog szkolny X-XII 2013r.
zorganizowanie i przeprowadzenie w II 2014r. obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Psycholog szkolny, wychowawcy II 2014 r.
4. Edukowanie i angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole wdrażenie rodziców do uczestnictwa w działaniach szkoły poprzez:uczestnictwo w spotkaniach roboczych w ramach projektu ZPB oraz współudział w opracowaniu działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa szkoły, Dyrektor, koordynator projektu ZPB IX 2013r. – I 2014r.  
informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy, Wychowawcy klas Cały okres realizacji projektu
współudział rodziców w organizowaniu akcji i uroczystości szkolnych, Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie rozwiązań i wypracowywanie strategii wychowawczych, Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
pedagogizacja rodziców podczas spotkań z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
realizowanie warsztatów integracyjnych z rodzicami w klasach, Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, Wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny Cały okres realizacji projektu
wspólne organizowanie Festynu Rodzinnego promującego zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego wspólnie z rodziną, Dyrektor szkoły, koordynatorzy Festynu Rodzinnego, Rada Rodziców V 2014 r.
sponsorowanie przez Radę Rodziców lub pojedynczych rodziców – w miarę możliwości różnorodnych działań profilaktycznych na terenie szkoły Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, rodzice Cały okres realizacji projektu

OBSZAR TECHNICZNY

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji zadania Odpowiedzialni za realizację Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Poprawa bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie poprzez zabezpieczenia techniczne poprawa bezpieczeństwa w szkole i jej obrębiepoprzez zabezpieczenia techniczne Dyrektor szkoły / UMiG 2014/2016  
adaptacja pomieszczenia na salę terapeutyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, Dyrektor szkoły IX-XII 2013r.
zakup mebli do gabinetu terapii biofeedback, Dyrektor szkoły X-XII 2013r.
odnawianie korytarzy – malowanie, Dyrektor szkoły IX 2013r.
zagospodarowanie terenu wokół boiska górnego szkoły we współpracy z pracownikami naukowymi i studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach realizacji projektu „Grządka – Hortiterapia” dla uczniów niepełnosprawnych i wycofanych Dyrektor szkoły/ nauczyciele –autorzy projektu/pracownicy i studenci UR w Krakowie IX 2013 r. – VI 2014r.
podniesienie estetyki terenu na zewnątrz szkoły poprzez posadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych Dyrektor szkoły IV-VI 2014r.

UWAGI I WNIOSKI:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia planu regulowane będą w formie aneksu.

Działania podjęte w ramach ZPB

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), który rozpoczął się już w 1996 r. w Krakowie. Jest on wzorowany na doświadczeniach holenderskich, a głównym założeniem tego projektu jest zintegrowanie działań wszystkich środowisk i instytucji oraz władz samorządowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

Projekt pilotowany jest przez Komendę Wojewódzką w Krakowie. Bezpośrednio patronuje nam Komenda Powiatowa w Wieliczce.

Na chwilę obecną jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych w Krakowie ( Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia wychowania Sportowego, Krakowska Akademia).

Stopień realizacji wszystkich h zadań związanych ze integrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań,. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu, przed certyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku. W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB został powołany zespół nauczycieli „Bezpieczna szkoła” w składzie: Dorota Michałowicz – koordynator projektu, Anna Mucha, Agnieszka Baś, Dorota Badoń, Alina Gumuła.

Realizacja projektu ZPB rozpoczęła się od przeprowadzenia diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, pracowników szkoły. Narzędziem diagnostycznym była ankieta wzorowana na ankiecie zamieszczonej na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a która dla naszych potrzeb została zmodyfikowana i w szczególności dla uczniów dostosowana do ich możliwości psychofizycznych. Ankieta badała poczucie bezpieczeństwa w szkole i w miejscu zamieszkania. Została przeprowadzona w październiku w 2013r. Wyniki ankiety opracowały pedagog i psycholog szkolny.

Nasza szkoła w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizuje w bieżącym roku szkolnym szereg działań profilaktyczno-wychowawczych poprawiających stan bezpieczeństwa. Do najważniejszych zaliczyć można:

AUTORSKIE PROJEKTY

1. „Mandat”
Projekt edukacyjno-wychowawczy, który został wprowadzony w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011. Zespół nauczycieli po diagnozie, konsultacjach z nauczycielami, rodzicami i uczniami opracował program, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w naszej szkole, szczególnie podczas przerw. Głównymi celami programu są m.in. kształtowanie umiejętności bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu podczas przerw lekcyjnych a także poprawienie stanu bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie zostali zapoznani z opracowanym regulaminem*, a brak jego przestrzegania grozi otrzymaniem mandatu. Klasa, która pod koniec roku ma najmniej mandatów, otrzymuje nagrodę.

*Regulamin projektu „Mandat”

 • Przychodź nie wcześniej niż 10-15 minut przed lekcjami
 • Po wejściu do szkoły obowiązkowo przebieraj obuwie na tenisówki lub pantofle, okrycie wierzchnie zostaw na wieszaku w szatni
 • Podczas przerw przebywaj na korytarzu tego piętra, na którym odbywają się zajęcia
 • Ustawiaj plecak w szeregu przed klasa lekcyjną
 • Kiedy masz problem podejdź do nauczyciela dyżurującego-On Ci pomoże. Pamiętaj to Twój przyjaciel
 • Porozmawiaj z kolega o ciekawym filmie, interesującej książce
 • Nie biegaj! Hałas Nie pozwala wypocząć podczas przerwy
 • Nie krzycz !-Pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz przewrócić, popchnąć kolegę
 • Zadbaj o czystość wokół siebie! Nie przechodź obojętnie obok leżących papierów! Wrzuć je do kosza!
 • Nie przebywaj niepotrzebnie w toalecie! Twój kolega chce również z niej skorzystać. Zachowaj czystość w łazience. Szanuj prace pań woźnych.
 • Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni, poradź się wychowawcy
 • Zjedz Drugie śniadanie – doda Ci sił, lepiej się poczujesz, poprawi Ci humor.
 • Idź do biblioteki – wypożycz książkę.
 • Nawiąż nowe znajomości – może spotkasz swojego przyjaciela.
 • Zatrzymaj się, gdy usłyszysz dzwonek. Po zakończeniu jego brzmienia podejdź i ustaw się przy swojej sali.
 • Po ostatniej lekcji w danym dniu idź do szatni, ubierz się spokojnie i opuść szkołę.

2. „Przerwa”
Projekt realizowany w naszej placówce od września roku szkolnego 2013/2014. Powstał z inicjatywy nauczycieli klas IV- VI. Ma na celu podniesienie bezpieczeństwa wśród uczniów, umożliwia także wartościowe spędzenie wolnego czasu, rozwój zainteresowań. Projekt polega na spotkaniu uczniów i nauczycieli na długiej przerwie. W dwóch lekcyjnych oraz na sali gimnastycznej organizatorzy prowadzą zajęcia artystyczne, integracyjne i sportowe. Można na każdej długiej – 15 minutowej przerwie przyjść do wymienionych sal i wziąć udział w konkretnych działaniach lub po prostu poobserwować, pomóc czy też pobyć razem w wolnym czasie.

NOWE FORMY TERAPII

3. Hortiterapia
W naszej szkole terapia ogrodem realizowana jest poprzez projekt edukacyjny „Ogród zmysłów”. W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Rolniczym, która zaowocowała stworzeniem małego ogrodu warzywno – kwiatowego.

W pracach ogrodniczych pomagali nam studenci, który dzielnie towarzyszyły dzieci. Wysialiśmy pszenicę oraz zasadziliśmy 150 cebulek kwiatowych, które na wiosnę zakwitną. W okresie zimowym planowane są warsztaty związane z sadzeniem i pielęgnacją ziół ogrodowych, które na wiosnę zasadzimy w naszym małym ogrodzie. Terapia i wspomaganie leczenia za pomocą ogrodu jest uzupełnieniem podstawowej rehabilitacji wykorzystywanej w leczeniu zaburzeń i upośledzeń umysłowych czy niepełnosprawności fizycznej. Może mieć charakter bierny (przebywanie i spacerowanie po ogrodzie połączone z obserwacją roślin) i czynną (bezpośredni kontakt pacjentów z roślinami, poznawanie ich poprzez dotyk i drobne prace ogrodowe).

4. Dogoterapia
Metoda terapeutyczna wprowadzona w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Polega na intencjonalnym stosowaniu działań opartych na interakcji z psem w celu poprawy zaburzonych funkcji. Podczas zajęć z psem dzieci uczą się podejmowania wyzwań, mają poczucie sprawstwa, aktywnie uczestniczą w zajęciach oraz kształtują umiejętności społeczne. Dzieje się tak poprzez zabawę, ale tak kierowaną, że dzieci nie zdają sobie sprawy, że przy okazji się uczą. Obecność psa na zajęciach wyzwala u dzieci radość, spontaniczność oraz daje możliwość odreagowania negatywnych emocji. Cele do pracy zostają określone dla każdego dziecka indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności. Naszym psim terapeutą jest Frodo – 1,5 lat, bardzo wesoły, biszkoptowy labrador.
W zajęciach uczestniczy ósemka dzieci podzielona na dwie grupy. Zajęcia trwają 45 min.

5 . Biofeedback
31 stycznia 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie gabinetu EEG- Biofeedback. Dyrekcja szkoły pozyskała fundusze ze środków PFRON na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Przy 60% wsparciu gminy w/w projektu szkoła już w II semestrze bieżącego roku szkolnego rozpocznie terapię na specjalistycznym sprzęcie i oprogramowaniu „Biofeedback”. Biofeedback służy do terapii mózgu uczniów niepełnosprawnych jak również zdrowych a jednocześnie likwiduje bariery w komunikowaniu się. Poprzez indywidualny trening, właściwy dobór zestawu gier, plansz symulacyjnych, filmów, dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów poprawia efektywność pracy mózgu, kontrolę nad procesami zachodzącymi w organizmie, relaksację całego organizmu, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywanie nowego materiału. Podczas ferii zimowych odbywają się specjalistyczne i efektywne szkolenie nauczycieli, którzy będą wykorzystywali „Biofeedback” w swojej pracy.

Ponadto realizowane są programy i projekty profilaktyczne takie jak :

Program Ratujemy i Uczymy Ratować – Fundacji J.Owsiaka , który polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Odblaskowa szkoła – konkurs , który nie tylko uczy ale również dba o uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców, opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Klub Bezpiecznego Puchatka – pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz Kuratorów Oświaty.
Celem programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

no promil no problem – kampania społeczna
Celem kampanii jest zmiana postawy przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu.

Akcja „Zakup kontrolowany”, która ma przypominać dorosłym jak unikać zagrożeń kupując dzieciom prezenty elektroniczne .

Program Komisji Europejskiej Safer Internet realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Dzieci Niczyje (FDN) pod nazwą Saferinternet.pl.

Spotkanie partnerów społecznych w szkole podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce we wrześniu 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB),. Projekt wzorowany na doświadczeniach holenderskich jest pilotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, natomiast bezpośrednio patronuje mu Komenda Powiatowa policji w Wieliczce, gdzie koordynatorem działań związanych z realizacją ZPB jest nadkomisarz Barbara Zamojska – oficer prasowy Policji. Projekt realizowany jest nie tylko w obszarze placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, placówki ponadgimnazjalne), ale także na terenie wyższych uczelni Krakowa ( Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Wychowania Sportowego). Głównym założeniem tego projektu jest zintegrowanie działań wszystkich środowisk i instytucji oraz władz samorządowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

W dniu 21 stycznia odbyło się spotkanie partnerów społecznych, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji gminnych i powiatowych, środowiska lokalnego. W spotkaniu wzięli udział:

 • Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – p. Urszula Rusecka
 • Kierownik Wydziału Edukacji – p. Tomasz Machnik
 • Radny Rady Miejskiej w Wieliczce – p. Damian Konieczny
 • Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji – nadkomisarz p. Barbara Zamojska
 • Specjalista ds. nieletnich – p. Magdalena Chwastek
 • Dzielnicowy – mł. Aspirant p. Mirosław Skowronek
 • Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła – ks. Wiesław Popielarczyk
 • Dyrektor poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Wieliczce – p. Maria Włodarz
 • Dyrektor Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich – p.
 • Przewodnicząca rady osiedla Krzyszkowice – p. Bożena Nowak
 • Prezes Stowarzyszenia „Moje Krzyszkowice” – p. Szymon Nowak
 • Pedagog szkolny gimnazjum w Węgrzcach wielkich – p. B. Kolwalczyk
 • Przedstawiciele rady Rodziców – p. A. Zydroń, E. Klimczyk
 • – szkolny Organizator Rozwoju Edukacji –p. Alicja Kapcia

Na początku spotkania zostały zaprezentowane doświadczenia w ramach realizacji projektu ZPB w Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich przez pedagoga szkolnego p. B. Kowalczyk, szkołę, która w bieżącym roku otrzyma tytuł Lidera Szkół Promujących Bezpieczeństwo.

Następnie koordynator ZPB w naszej szkole p. D. Michałowicz oraz p. członek zespołu zadaniowego p. A. Baś przedstawiły wyniki diagnozy stanu bezpieczeństwa, która została przeprowadzona na początku roku szkolnego, następnie wnioski –postulaty, jakie wysunęli respondenci w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i w drodze do/ze szkoły.
Na koniec prezentacji pokazaliśmy nasze działania, profikatyczno-wychowawcze, które podjęliśmy, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa wśród naszych uczniów,.
Po prezentacji dyrektor szkoły p. M. Zadrożniak zaprosiła uczestników w spotkania do dyskusji, która przebiegała w miłej i twórczej atmosferze, większość z zaproszonych gości zaproponowała pomoc w rozwiązywaniu problemów z obszaru bezpieczeństwa deklarując ciekawe rozwiązania temu służące.

Wszystkim uczestnikom spotkania pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować, przytaczając słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „Najlepiej prosi ten, kto dziękuje”.

Dla Rodzica

Chrońmy dzieci przed dopalaczami

Bliżej siebie

Pierwsza pomoc

Top
Facebook
Facebook
Wielkość czcionki
Kontrast