:::: MENU ::::

Szkoła promująca bezpieczeństwo

  • Paź 01 / 2014
  • 0

Szkoła promująca bezpieczeństwo

Nasza szkoła we wrześniu ubiegłego roku przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, którego podstawowym założeniem jest włączenie i zaangażowanie wielu podmiotów  mogących  przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole. 24 września bieżącego roku odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Na X jubileuszowej edycji tego projektu, certyfikaty wręczali Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wraz  z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim. Powiat Wielicki reprezentowała nasza szkoła, która uzyskała 56 punktów na 60 możliwych za podejmowane działania w ramach ZPB mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły oraz w jej pobliżu. Certyfikat odebrały Pani dyrektor Maria Zadrożniak wraz    z koordynatorem projektu w szkole Dorotą Michałowicz oraz przedstawicielem społeczności uczniowskiej uczniem klasy VI Jakubem Żółtowskim.

Top