:::: MENU ::::

Być jak Erazm Jerzmanowski…

  • Lip 01 / 2023
  • Możliwość komentowania Być jak Erazm Jerzmanowski… została wyłączona
Centrum Proaktywności

Być jak Erazm Jerzmanowski…

      Erazm Józef Jerzmanowski herbu Dołęga, patron naszej szkoły zwany „polskim Noblem” był wielkim patriotą, mecenasem, działaczem społecznym i filantropem, ale także chemikiem, inżynierem, wynalazcą i przemysłowcem. Na lekcjach chemii, zajęciach koła chemicznego,
zajęciach świetlicowych oraz podczas wycieczek tematycznych i konkursów uczniowie podążali śladami patrona naszej szkoły rozwijając swoje zainteresowania przyrodnicze i chemiczne.
      Chemia jest przedmiotem nie tylko ciekawym, ale również wymagającym, dlatego aby ułatwić i urozmaicić naukę uczniom na lekcjach wykonywaliśmy doświadczenia, korzystaliśmy z gier dydaktycznych, klocków, zestawów do tworzenia modeli cząsteczek, symulacji komputerowych, aplikacji edukacyjnych na smartphone oraz gogli VR i innych pomocy naukowych z programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie zachęcani byli także do udziału w projektach edukacyjnych:

„Chemia w grach i łamigłówkach – nauka przez zabawę”
(Wykorzystanie gier w nauczaniu przedmiotu).

„Na turystycznym szlaku pierwiastków chemicznych”.
(Uczniowie przygotowali prezentacje na temat najciekawszych miejsc turystycznych związanych z chemią i tworzyli “chemiczną mapę turystyczną Polski”, wyjeżdżali na wycieczki szkolne).

„Jest chemia! Śledztwo w sprawie pierwiastków ukrytych w Twoim domu”.
(Uczniowie przygotowali plakaty, prezentacje, sketchnotki na temat pierwiastków chemicznych).

„Chemia na talerzu – sztuka wyboru”.
(Pokazy eksperymentów chemicznych wykonanych przez uczniów, warsztaty chemiczne, panele dyskusyjne na temat zdrowego odżywiania).

„Moje spotkanie ze światem nauki”.
(Udział w wydarzeniach naukowych on-line i webinarach w szkole podczas zajęć lub w domu jako zadanie dodatkowe, czytanie artykułów naukowych, literatury, wycieczka na pokaz doświadczeń na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

   Uczniowie wykazywali wzorową postawę naukową podczas zajęć warsztatowych na kole chemicznym dla klas IV i V oraz klas VIII oraz chętnie uczestniczyli w wycieczkach tematycznych koła chemicznego (Warsztaty alchemiczne w zamku w Nowym Wiśniczu.
Pokaz doświadczeń „Chemik na miejscu zbrodni” oraz zwiedzanie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Lekcja warzenia magicznych eliksirów w Ministerstwie Tajemnic w Krakowie).
   Uczniowie pilnie przygotowywali się do konkursów przedmiotowych i przyrodniczych czytając literaturę oraz podczas konsultacji, wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności oraz uzyskując bardzo dobre wyniki i osiągając swoje pierwsze sukcesy. Brali udział w Małopolskim Konkursie Chemicznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym “Nafta w temacie”. W tym miejscu chciałabym dodać, że uczeń klasy 8b Kacper Oleksa brał udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej UJ. Został on także uhonorowany nagrodą i tytułem “TALENT ROKU”. Jeszcze raz składam ogromne gratulacje Kacprowi oraz jego rodzicom.
   Chciałabym wspomnieć także o akcjach ekologicznych: Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną, Światowy Dzień Ziemi, akcja edukacyjna “Bądź ekoturystą!”. Uczniowie promowali takżę naukę na imprezie szkolnej Dzień Radości i Rodziny, zapraszając dzieci do
eksperymentowania na stoisku naukowym.
   Postawa proekologiczna i zamiłowanie do przyrody powinny być kształtowane od najmłodszych lat, dlatego elementem zajęć świetlicowych była także edukacja przyrodnicza. Dla grupy 7 (klasy 4 i 5) przygotowałam innowację pedagogiczną „Świat oczami przyrodnika – eksperymentalne poznawanie przyrody”.
   Był to rok pełen wrażeń i mam nadzieję, że uczniowie będą nadal z taką pasją rozwijać swoje przyrodnicze zainteresowania. Odpoczywajcie i zachwycajcie się pięknem przyrody. Czeka na Was wakacyjna lekcja w plenerze…
Pani Iwona
nauczycielka chemii 🙂

Fot.1. Na lekcjach chemii.
Fot.2. Koło chemiczne (klasy IV i V).
Fot.3. Koło chemiczne (klasy VIII).
Fot.4. Warsztaty alchemiczne w zamku w Nowym Wiśniczu.
Fot.5. Pokazy doświadczeń i zwiedzanie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Fot.6. Lekcja warzenia eliksirów magicznych w Ministerstwie Tajemnic w Krakowie.
Fot.7. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą szkołę reprezentował Kacper Oleksa z klasy 8b.
Fot.8. Akcje ekologiczne. Światowy Dzień Wody z PAH na świetlicy.
Fot.9. Stoisko naukowe – Dzień Radości i Rodziny.
Fot.10. Edukacja przyrodnicza na świetlicy. Innowacja pedagogiczna „Świat oczami przyrodnika
– eksperymentalne poznawanie przyrody”.

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast