:::: MENU ::::

Kalendarz roku szkolnego

  • Mar 19 / 2014
  • 0

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie zajęć dyd.-wych.

01.09.2016r.

2.Zebranie Rodziców: kl. I -III godz. 17.00

kl. IV – VI godz. 18.00

                   12.09.2016r.
3. Dzień wolny od zajęć dydakt.-wych.

14.10.2016r.

4. Dzień wolny od zajęć dydakt. – wych

31.10.2016r.

5. Zebranie Rodziców i warsztaty psychoedukacyjne:

OP, kl. I-III godz. 17.00

kl. IV – VI godz. 18.30                                                                                                                                              

22.11.2016r.

6. Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2016r.

7. Wywiadówka śródroczna i warsztaty psychoedukacyjne:  kl. I-III godz. 1700                              
                                  kl. IV-VI godz. 1830

26.01.2017r.

8. Zakończenie zajęć dydakt.-wych. w I półroczu

                                                     

27.01. 2017r.

9. Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2017r.

10.Wiosenna przerwa świąteczna

13.04 – 18.04.2017r.

11. Dzień wolny od zajęć dydakt.-wych.

02.05.2017r.

12. Zebranie Rodziców :

OP, kl. I-III godz. 1630                                                         kl.IV-VI godz. 1900

Podsumowanie projektu „Rodzic Partnerem Szkoły” w sali gimnastycznej: OP, kl. I-VI godz. 1730-1900

11.05.2017r.

13. Dzień wolny od zajęć dydakt.-wych.

16.06.2017r.

14. Zakończenie zajęć dydakt.-wych.

23.06.2017r.

15. Ferie letnie

24.06 – 31.08.2017r.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych, tj. 14.10.2016, 31.10.2016, 02.05.2017, 16.06.2017 – ustanowione przez dyrektora szkoły, pozytywne zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, świetlica szkolna jest czynna od 7:00 do 17:30.

 

 

 

 

 

Top