:::: MENU ::::

Kalendarz roku szkolnego

  • Mar 19 / 2014
  • 0

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dyd.-wych.          03.09.2018 r.
Zebranie Rodziców:

OP, I-III godz. 17.00

kl. IV-VIII godz. 18.30

11.09.2018 r.
Dzień wolny od zajęć dydakt.-wych. 2.11.2018 r.
Konsultacje dla rodziców (spotkania indywidualne):

OP, I-III godz. 17.00

kl. IV-VIII godz. 18.30

17.10.2018 r.
Zebranie Rodziców i warsztaty psychoedukacyjne:

OP, kl. I-III godz. 17.00

kl. IV-VIII godz. 18.30

22.11.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna                         22.12 – 31.12.2018 r.
Wywiadówka śródroczna i warsztaty psychoedukacyjne:

kl. 0 -III godz. 17.00

kl. IV-VIII godz. 18.30

10.01.2019 r.
Zakończenie zajęć dydakt.-wych. w I półroczu 11.01.2019 r.
Ferie zimowe                          14.01 – 28.01.2019 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

Język polski (15.04)

Matematyka (16.04)

Język angielski (17.04)

15.04 – 17.04.2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna                                  18.04 – 23.04.2019 r.
Dzień wolny od zajęć dydakt.-wych. 2.05.2019 r.
Zebranie Rodziców:

OP, kl. I-III godz. 17.00

kl. IV-VI godz. 18.30

15.05.2019 r.
Zakończenie zajęć dydakt.-wych. 21.06.2019 r.
Ferie letnie 24.06 – 31.08.2019 r.

 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych, tj.– ustanowione przez dyrektora szkoły, pozytywne zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, świetlica szkolna jest czynna od 7.00 do 17.30.

Top