:::: MENU ::::

Konferencja „Edukacja bez barier – dobre praktyki w szkole”.

  • Mar 26 / 2024
  • Możliwość komentowania Konferencja „Edukacja bez barier – dobre praktyki w szkole”. została wyłączona
Aktualności

Konferencja „Edukacja bez barier – dobre praktyki w szkole”.

 

„Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp,  a wspólna praca to sukces”

                                                                                              Henry Ford

 

     22 marca 2024 roku, z okazji 20 – lecia kształcenia integracyjnego, odbyła się  w naszej szkole Konferencja „Edukacja bez barier – dobre praktyki  w szkole”. Współorganizatorem wydarzenia było Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty, dr Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Patronami medialnymi wydarzenia byli: TVP3 Kraków, „Dziennik Polski”, „Puls Wieliczki” i „Panorama powiatu wielickiego”.  

         Dyrektor szkoły – Agnieszka Myślak  uroczyście otwarła konferencję i serdecznie powitała zgromadzonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – dr Artura Kozioła, Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych – Agnieszkę Szczepaniak, Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie –  Małgorzatę Dutkę – Muchę, Dyrektora Wydziału Szkół i Przedszkoli – Annę Całkę, Kierownika Referatu Samorządowych Przedszkoli – Tomasza Machnika, przedstawicieli gminy, powiatu, patronów medialnych, wielickich instytucji, środowiska lokalnego i rodziców, dyrektorów i nauczycieli z gminy, powiatu wielickiego i szkół krakowskich oraz wszystkich pracowników naszej szkoły. Słowa serdecznego powitania dyrektor szkoły skierowała do Gościa specjalnego – Anny Dymnej i prelegentów: Marii Zadrożniak, dr Krzysztofa Gerca, Łukasza Kosiary i Arkadiusza Warchała.   Małgorzata Dudka – Mucha podziękowała dyrektor szkoły Agnieszce Myślak za zaproszenie do współpracy podczas organizacji konferencji. Wystąpienie Burmistrza miało charakter osobisty, rodzinny – z perspektywy wujka niepełnosprawnej dziewczynki, która uczęszczała  do klasy integracyjnej  w naszej szkole.   

        Gościem specjalnym wydarzenia  była Anna Dymna – aktorka, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji „Mimo wszystko”. W swoim wystąpieniu opowiedziała o tym, jak wielkim przełomem w jej życiu była pierwsza wizyta w podkrakowskich Radwanowicach i zrodzona wówczas potrzeba,  aby tam wracać. Wspominała współpracę ze zmarłym niedawno księdzem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim – Prezesem Fundacji im. Brata Alberta. Mówiła o swojej pracy z niepełnosprawnymi podopiecznymi fundacji. Anna Dymna zwróciła uwagę, że największe bariery tkwią w głowie człowieka, dlatego tak ważna jest zmiana świadomości społecznej na temat niepełnosprawności i  dalszy rozwój edukacji w tym zakresie. Wielokrotnie podkreślała, iż osoby z niepełnosprawnościami potrzebują przede wszystkim normalności.                                                               

         Konferencja zorganizowana została z okazji  20 – lecia kształcenia integracyjnego w naszej szkole. Pierwszy oddział integracyjny w naszej placówce, i zarazem w gminie Wieliczka, rozpoczął pracę 1 września 2004 roku. Wychowawcą klasy została Agata Czopik, a nauczycielem wspomagającym Małgorzata Pawlik. Była to odpowiedź na potrzeby w zakresie kształcenia integracyjnego i wielkie wyzwanie, którego podjęła się ówczesna dyrektor szkoły  –  Maria Zadrożniak wraz z całym gronem pedagogicznym.  W kolejnych latach otwierane były następne oddziały integracyjne, czego następstwem była  zmiana nazwy szkoły w roku 2010. Od 2017 roku dzieło integracji  kontynuuje  dyrektor Agnieszka Myślak  wraz z całą kadrą pedagogiczną otwartą na nowe wyzwania i ustawicznie  podnoszącą kwalifikacje  zawodowe. Od początku idei integracji przyświecało hasło: „Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu”. Zaproszona na jubileusz Maria Zadrożniak, dyrektor szkoły w latach 1997 – 2017, przedstawiła okoliczności powstania pierwszego oddziału integracyjnego w naszej placówce. Podkreśliła, jak wielkie było to wyzwanie związane z doskonaleniem całej kadry nauczycielskiej, szkoleniami pracowników niepedagogicznych, modernizacją bazy szkoły, zacieśnieniem współpracy  z instytucjami i środowiskiem lokalnym oraz rodzicami.

        Dr Krzysztof Gerc – adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej  Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji naukowych z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży  wystąpił z wykładem na temat realizacji potrzeb psychicznych dziecka z niepełnosprawnością oraz ich znaczenia w edukacji i terapii. 

        Przedstawiciele Fundacji „Wojownicy Plus” i Fundacji „Brak Barier” – Łukasz Kosiara i Arkadiusz Warchał – podkreślali, jak ważna jest aktywność fizyczna  w procesie integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Obaj niepełnosprawni fizycznie, poruszający się na wózkach inwalidzkich, opowiadali o radościach i problemach dnia codziennego. Nawiązywali do słów  Anny Dymnej o potrzebie normalności i podkreślali rolę komunikacji – mówienia  o swoich potrzebach i oczekiwaniach.

        Jubileusz  uświetniło przedstawienie dzieci z klasy integracyjnej IIIb  „Witajcie w naszej bajce”, w którym  wykorzystano elementy  języka migowego. Występ  przygotowany  pod kierunkiem nauczycielek Sabiny Suruło i Sabiny Bok – Dobrowolskiej  spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych  gości. Był również jubileuszowy tort i drobne upominki dla wszystkich uczestników wydarzenia  – „Serce dla serca”.

         Celem nadrzędnym konferencji była wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczenia  w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych  w klasach integracyjnych oraz edukacji włączającej. Stworzyliśmy przestrzeń dla holistycznego ujęcia problematyki integracji w aspekcie teoretycznym  i praktycznym. Służyły temu wykłady zaproszonych gości,  warsztaty poświęcone pracy z uczniami o różnych zaburzeniach i niepełnosprawnościach przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli specjalistów z naszej szkoły oraz panel dyskusyjny na temat „Edukacja bez barier – możliwości i wyzwania”. Uczestnicy panelu przedstawili realizowane i planowane projekty na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami. Podkreślali potrzebę zwiększenia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności i normalności w kontaktach z osobami nią dotkniętymi. Integracja jest bowiem szansą dla wszystkich, a ta rodzi się w sercu człowieka.

       Zamykając konferencję, dyrektor Agnieszka Myślak podziękowała wszystkim uczestnikom za udział, a nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia. Jubileusz integracji wieńczy pewien etap, przed nami inna rzeczywistość i nowe wyzwania. Wierzymy, że im podołamy, pracując wspólnie  i wzajemnie się wspierając.

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast