:::: MENU ::::

Świetlica szkolna

  • Lis 08 / 2013
  • 0

Świetlica szkolna

O świetlicyRegulaminCele i zadaniaPomoc specjalistycznaWyprawkaPlan zajęć
Plan wychowawczyZapisy 2019/2020

O świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem miłego, przyjaznego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez uczniów przed lub po lekcjach. To miejsce, które zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 -17:30; dla uczniów klas I-IV oraz dzieci integracyjnych oczekujących na dowóz do domu.
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z planem wychowawczym świetlicy, którego celami są: rozbudzenie tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej, właściwa komunikacja społeczna, stwarzanie możliwości osiągania sukcesu oraz bezpieczeństwo wychowanków świetlicy.

Czas wolny uczniów w świetlicy organizowany jest poprzez różne formy zajęć, tak, aby dzieci aktywnie i chętnie w nich uczestniczyły, swobodnie się bawiły, nawiązywały kontakty rówieśnicze oraz pogłębiały swoje zainteresowania.

W poszczególne dni tygodnia odbywają się: zajęcia czytelnicze, zajęcia z piosenką, zajęcia przyrodniczo-matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, zajęcia ruchowe. Wychowankowie również mają możliwość oglądania bajek czy filmów animowanych. Dzieci chętnie korzystają ze szkolnego Placu Zabaw i szkolnego boiska Orlik, aby móc spędzić czas na świeżym powietrzu. Uczniowie mają w świetlicy możliwość odrobienia zadań domowych z pomocą wychowawcy świetlicy.

W świetlicy odbywają się również inne zajęcia uatrakcyjniające, prowadzone przez nauczycieli, rozładowując przy tym liczebność grupy w godzinach, kiedy duża liczba uczniów potrzebuje korzystać ze świetlicy. Do zajęć tych należą m.in.: origami, papieroplastyka, zajęcia komputerowe, gry i zabawy logopedyczne, zajęcia czytelnicze, plastyczne.

Wychowawcy świetlicy organizują także dla dzieci różnorodne konkursy oraz przygotowują i przedstawiają z wychowankami inscenizacje.
Zapisu dziecka do świetlicy dokonują Rodzice (opiekunowie prawni) poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, zawierającej podstawowe dane osobowe i adresowe oraz informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy. Do Karty zapisu należy dostarczyć aktualne zaświadczenia z pracy obydwojga rodziców (do wglądu). Kartę zapisu należy składać bezpośrednio u wychowawców świetlicy.

W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez inną osobę niż uwzględniono to w Karcie zapisu należy powiadomić o tym wychowawcę świetlicy w formie pisemnej (na kartce lub w dzienniczku ucznia).

Zapis dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje do przyniesienia wyprawki świetlicowej.

Regulamin

Regulamin świetlicy [plik docx]

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Cele i zadania świetlicy szkolnej [plik pdf]

Pomoc specjalistyczna

Nasza szkoła zatrudnia: pedagoga, psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych, surdopedagoga, tyflopedagoga, dogoterapeutę, hortiterapeutę, muzykoterapeutę. Ich działania .nakierowane są zarówno wobec uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, jak też uczniów z opiniami z PPP i placówek służby zdrowia, a także wszystkich innych dzieci będących uczniami szkoły.

Udzielają oni pomocy w takich problemach, jak:

  • trudności emocjonalne, emocjonalno – społeczne (diagnoza, terapia),
  • różnego typu trudności w nauce (m.in. wstępna diagnoza ryzyka dysleksji, terapia pedagogiczna),
  • zaburzenia mowy różnego rodzaju (intensywna terapia logopedyczna),
  • terapia specjalistyczna nakierowana na określonego typu niepełnosprawności,
  • szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dostarczanie wiedzy na ważne tematy, prowadzenie programów i zajęć profilaktycznych),
  • trudności materialne (współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy, organizacja pomocy w szkole).

Pomoc udzielana jest zarówno uczniom, jak i ich rodzicom (porady, wskazówki, niekiedy terapia rodziny), oraz nauczycielom w ich pracy z uczniami.
Nasi specjaliści zajmują się nie tylko uczniami, którzy mają trudności, ale też dziećmi szczególnie uzdolnionymi, pomagając planować i realizować program rozwoju tych zdolności.

Wyprawka dziecka uczęszczającego do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

2 rolki ręczników papierowych

1 opakowanie mokrych chusteczek / zwykłych

10 szt kubeczków plastikowych

1 ryza papieru ksero
1 biały blok techniczny A4
2 kolorowe bloki techniczne A4

1 papier kolorowy A4 (kartki matowe)
1 opakowanie kredek
1 opakowanie flamastrów
2 kleje w sztyfcie „Amos”
1 klej „Magic”  /  3 patyczki (wkłady) kleju na gorąco, rozmiar 7mm
1 opakowanie plasteliny (12 kolorów)

Opakowanie drucików kreatywnych

Opakowanie samoprzylepnych  ruchomych oczek

Do wyboru 1 rzecz: filc dekoracyjny 10 arkuszy A4 lub  folia piankowa 10 szt A4 lub tektura falista 10 szt A4

Artykuły dekoracyjne 2 do wyboru: cekiny, koraliki, spinacze drewniane, wstążki, brokat, kolorowe piórka, cyrkonie samoprzylepne, naklejki filcowe, koronka lub inne wg uznania  

Wyprawkę należy dostarczyć  do 30.09.2018

Plan zajęć świetlicowych

7.00 – 8.30 / 11.30 –13.00

Zabawy dowolne, konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, kolorowanie.

 

11.20 – 11.50 ,  12.20 – 12.50 

Czynności higieniczne, obiad.

 

9.00-10.00 / 13.00 – 14.00

Zajęcia powadzone przez wychowawców związane z omawianych tematem – zajęcia czytelnicze, muzyczne, przyrodnicze, matematyczne, plastyczne, sprawnych rąk, ruchowe,  konkursy, zabawy okolicznościowe, zajęcia sportowe na boisku/w terenie.

 

8.30-9.00 / 14.00 – 15.00

Czytanie bajek, słuchanie muzyki, odrabianie zadań domowych.

 

10.00- 11.30 / 15.30- 17.30

Zabawy integracyjne, na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe, relaksacyjne. Projekcje filmowe/animowane.

Sprzątanie sali.

 

Zajęcia w poszczególne dni tygodnia:

Poniedziałek – zajęcia czytelnicze, wprowadzenie w tematykę cyklu zajęć.
Wtorek – zajęcia muzyczne, rytmiczne, nauka piosenki, zabawy z piosenką.
Środa – zajęcia plastyczno-techniczne.
Czwartek – zajęcia przyrodnicze/ matematyczne.
Piątek – zajęcia ruchowe, podsumowanie cyklu tygodniowego.

Plan wychowawczy

Plan wychowawczy świetlicy szkolnej 2018/2019 [plik pdf]

Zapisy 2019/2020

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2019/2020 [plik docx]

Top