:::: MENU ::::

Rekrutacja

  • Lut 18 / 2014
  • Możliwość komentowania Rekrutacja została wyłączona

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo!
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej 14 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 rozpocznie się rejestracja kandydatów do klas I szkół podstawowych, która potrwa do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.
Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły i prowadzona jest na wniosek rodziców.
Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są do tej szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.
W celu zapoznania się z ofertą szkoły należy skorzystać z linku do strony internetowej szkoły, w których prowadzony jest nabór uzupełniający:
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl
Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 9

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 20.01.2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA  z 20.01.2021 r. w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

a. INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

b. KRYTERIA REKRUTACJI

c. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH

d. HARMONOGRAM REKRUTACJI

e. WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY

f. FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ – (dotyczy dzieci mieszkających w obwodzie SP 4 w Wieliczce)

g. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

h. WNIOSEK O PRZYJĘCIE (dotyczy dzieci mieszkających poza obwodem)

i. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

j. POTWIERDZENIE WOLI 

 

 

Zarządzenie nr 20/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 Im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce z dnia 10 marca 2021 r.  w sprawie zasad przyjmowania dzieci na dyżur  wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021 (dyżur:  28.06-23.07)

Top
Wielkość czcionki
Kontrast