:::: MENU ::::

Wykład i warsztaty z dr Marzeną Żylińską

  • Cze 13 / 2019
  • Możliwość komentowania Wykład i warsztaty z dr Marzeną Żylińską została wyłączona
Centrum Proaktywności

Wykład i warsztaty z dr Marzeną Żylińską

W ubiegły wtorek 4 kwietnia, nauczyciel anglista z naszej szkoły p. Anna Rybus miała przyjemność uczestniczyć w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez dr Marzenę Żylińską, wykładowcę akademickiego, współinicjatorkę i założycielkę projektu „Budząca Się Szkoła”, specjalistkę z dziedziny dydaktyki języków obcych. Szkolenie miało miejsce w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Wieliczce, w wyjątkowym miejscu, gdzie praca z dziećmi odbywa się w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori. Spotkanie z Prelegentką, rozpoczęło się od wykładu wprowadzającego pt. „Co nauczyciele o działaniu pamięci wiedzieć powinni”. Po krótkim wstępie teoretycznym nastąpiła część warsztatowa, która poświęcona została alternatywnym dla metod podawczych i pamięciowych, sposobom uczenia się. Zgromadzeni na sali nauczyciele z zaangażowaniem pracowali w grupach nad materiałami z takich pozycji literatury jak m.in.: Gerald Huther „Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być”, czy Celine Alvarez „Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów”. W efekcie działań warsztatowych powstały liczne barwne plakaty, które utwierdziły zgromadzonych pedagogów, że każdy uczący się może, ale przede wszystkim powinien mieć możliwość samodzielnego nadawania struktury poznawanym przez siebie treściom i tym samym w zindywidualizowany sposób nabywać wiedzę. Po warsztatach odbyło się spotkanie wykładowe zatytułowane „Architektura kompetencji szkolnych w świetle badań nad mózgiem” skierowane szczególnie do rodziców uczniów i nauczycieli pracujących w szkole. Dr Marzena Żylińska pokrótce przedstawiła ogólny stan wiedzy z zakresu nauk neurobiologicznych na temat tego, jak uczy się ludzki mózg, powołując się na prace wybitnych specjalistów, znanych autorytetów naukowych takich jak prof. Manfred Spitzer, prof. Joachim Bauer, prof. Michael Schulte-Markwort. Prelegentka zestawiła najważniejsze osiągnięcia z dziedzin neuronauk z obecnym stanem edukacji, zmuszając odbiorców do głębszej refleksji nad procesem kształcenia przyszłych pokoleń. W ramach propozycji przełamania stereotypowego myślenia o procesie uczenia się, Dr Marzena Żylińska przywiozła na spotkanie pierwszą z cyklu książkę pt. „Życie to nie wyścigi”, w których w nieco innej, bo bajkowej formule piszę o tym, co Ją od wielu lat zajmuje. Pozycję tą skierowała do najmłodszych odbiorców. W tekst wkomponowane zostały zadania z różnych przedmiotów i dyscyplin naukowych, które w naturalny sposób mają za zadanie zachęcić dziecko do podjęcia aktywności, a tym samym przyczynić się do autentycznego jego rozwoju. Szkolenie było okazją do zwiedzenia budynku szkoły podstawowej. Specjalnie na tę okoliczność uczestnikom warsztatów udostępniono sale lekcyjne, bogate w barwne pomoce dydaktyczne, zabawki sensoryczne wykonane z naturalnych materiałów, rozwijające samodzielność i kreatywność uczniów. Warsztatom i wykładom towarzyszyła przyjazna, ciepła atmosfera i serdeczność organizatorów przedsięwzięcia. Nauczyciel anglista dziękuje Dyrekcji naszej szkoły za możliwość uczestnictwa w tym niezwykłym, wzbogacającym w nową wiedzę i umiejętności dydaktyczne wydarzeniu.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast