:::: MENU ::::

Scenariusz zajęć ogólnorozwojowych

 • Lut 06 / 2018
 • 3
Centrum Proaktywności

Scenariusz zajęć ogólnorozwojowych

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Agata Głowacka

KLASA: 5b

DATA: 28.11.2017 r.

TEMAT: Jesienne zabawy ze słowem i obrazem.

 

I. CELE LEKCJI:
1. ogólne:

• doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej

• doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej

 

2. szczegółowe:

Uczeń:

• składa wyrazy z rozsypanki sylabowej

• zapisuje wyrazy ze słuchu

• wskazuje wyrazy rymujące się

• wskazuje brakujący element na rysunku

• wskazuje podany wyraz w ciągu literowym

• wskazuje zestaw liter niezbędny do ułożenia wyrazu

3. Cel sformułowany w języku ucznia:
1. Ćwiczę swoje umiejętności wzrokowe i słuchowe, aby lepiej się uczyć.

 

4. Cele terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1.  Wdrażanie do pracy grupowej z rówieśnikami.

2.  Motywowanie do brania aktywnego udziału w czasie lekcji.

3.  Ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia. 

 

II. METODY:

• gra dydaktyczna

• metoda komputerowego wspomagania

 

III. FORMY PRACY:

• praca indywidualna

• praca zespołowa

 

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 komputery

• materiały dla uczniów

• aplikacje multimedialne on-line

 

V. PRZEBIEG LEKCJI:

Materiały wykorzystane podczas zajęć:

https://quizlet.com/_42ytwp ( zestaw trzysylabowy)

https://quizlet.com/_42zpnj ( zestaw czterosylabowy)

https://quizlet.com/_42zn21 (zestaw dwusylabowy)

https://quizizz.com/join/ – strona startowa

http://popplet.com – strona startowa

3 komentarze

 1. Barbara

  Bardzo ciekawa lekcja. Byłam, obserwowałam zainteresowanie uczniów taką formą pracy, ich zaangażowanie i jestem zachwycona. Ciekawa forma pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.

  Odpowiedz
 2. Ela

  Gratuluję pomysłu na tak zindywidualizowaną lekcję. Jestem pełna podziwu. Programy są niezwykle ciekawe, na pewno wykorzystam je w swojej pracy.

  Odpowiedz
 3. Marta

  Zajęcia były bardzo ciekawe a emocje udzieliły się także obserwatorom 🙂 Zaproponowane formy pracy wykorzystuję w pracy z moimi dziećmi.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Top