:::: MENU ::::

„Mapa Polski” dla uczniów klas 3 SP

  • Wrz 24 / 2017
  • 0
Aktualności

„Mapa Polski” dla uczniów klas 3 SP

Szkoła Podstawowa w nr 12. w Gdańsku organizuje ogólnopolski konkurs plastyczno-przyrodniczy. Należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób mapę naszej Ojczyzny. Technika: dowolna, płaska, format pracy A3.

Kryteria oceny prac: 
– zgodność z tematem, z rzeczywistością; 
– estetyka wykonania (dozwolona jest pomoc dorosłych);
– kreatywność w doborze materiałów;
– gama kolorystyczna.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się po formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu do Pani Karoliny Sali (sala nr 6). Prace należy dostarczyć najpóźniej do 10 października.

 
Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-przyrodniczego „Mapa Polski”

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku, Koordynatorzy: Renata Prusik,  p. Agnieszka Trętowska.

Cele: kształtowanie wyobraźni plastycznej; rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach; popularyzowanie wiedzy geograficznej o mapie Polski.

Uczestnicy: uczniowie klas 3 szkoły podstawowej.
Tematyka konkursu: Tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła „Mapa Polski”. Należy przedstawić w ciekawy i estetyczny sposób mapę naszej Ojczyzny.

Technika: dowolna, płaska.   Format: A3
Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, z rzeczywistością;  estetyka wykonania (dozwolona jest pomoc dorosłych); kreatywność w doborze materiałów; gama kolorystyczna.
Termin dostarczania prac do organizatora: do poniedziałku 23 października (liczy się data wpływu do placówki)
Miejsce dostarczania prac: Szkoła Podstawowa nr 12 , ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem Konkurs „Mapa Polski”, sala 217.

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wyniki Konkursu „Mapa Polski” będą zamieszczone na tablicy w SP 12 i na stronie internetowej szkoły: www.sp12.gda.pl.
Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Uwagi końcowe:
Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.
Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń – nie będą brane pod uwagę.
Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace plastyczne.
Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeń (załącznik).
Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.

Nauczyciele chcący otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie, proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym.

Zostaw komentarz

Top