:::: MENU ::::

Konkurs na ilustrację

 • Paź 01 / 2018
 • Możliwość komentowania Konkurs na ilustrację została wyłączona
Aktualności

Konkurs na ilustrację

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  NA ILUSTRACJĘ


DO WYBRANEJ PIEŚNI ZWIĄZANEJ Z PIERWSZĄ KOMPANIĄ KADROWĄ

 

KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

I ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE W 3 KATEGORIACH WIEKOWYCH:

uczniowie klas I – III
uczniowie klas IV – V
uczniowie klas VI – VIII

Zadaniem uczestnika konkursu jest:
– zapoznanie się z treścią dowolnych pieśni tematycznie związanych z Pierwszą Kompanią Kadrową;

– dokonanie wyboru jednej z nich;

– przeprowadzenie dogłębnej analizy tekstu celem odnalezienia inspiracji artystycznej;

– wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, techniką dowolną – płaską;

– dostarczenie pracy do dnia 26 października wychowawcy swojej klasy lub organizatorom konkursu – paniom: Monice Głogowskiej – Harłoza, Agnieszce Perek i Barbarze Galas.

 

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Rada i Zarząd Osiedla Krzyszkowice

 

 

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS PLASTYCZNY – ILUSTRACJA DO PIEŚNI Pierwszej Kompanii Kadrowej

 

CELE KONKURSU:

 • Edukacja patriotyczna poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży z pieśniami związanymi z I Kompanią Kadrową.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
 • Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu.
 • Rozwijanie wrażliwości na sztukę oraz uzdolnień artystycznych.
 • Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

WARUNKI KONKURSU:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3 wybraną przez siebie techniką plastyczną – płaską.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
 4. Nie podlegają ocenie prace wykonane z gotowych elementów, wydruków i kserokopii.
 5. Technika wykonania powinna umożliwiać ekspozycję pracy w wystawie pokonkursowej.
 6. Ocenie podlegać będzie zgodność treści plastycznych z historycznymi niesionymi przez pieśń, do której odwołuje się uczestnik. oryginalność ujęcia.
 7. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje niezależne jury powołane do tego celu.
 8. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, estetyka wykonania pracy, wkład autora w wykonanie, zastosowana technika, oryginalność ujęcia tematu, ogólne wrażenie.
 9. Spośród prac konkursowych jury wybierze 3 z każdej kategorii wiekowej, przyznając poszczególne miejsca. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.
 10. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 
Top
Wielkość czcionki
Kontrast