:::: MENU ::::

I Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”

  • Kwi 15 / 2013
  • Możliwość komentowania I Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” została wyłączona
Aktualności

I Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce wraz ze Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice zorganizowała i przeprowadziła I Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – pana Artura Kozioła. Patronatu medialnego udzieliły nam lokalne gazety: Życie Wieliczki i Powiatu oraz Panorama Powiatu Wielickiego a także Wielicki Portal Informacyjny WieliczkaCity.pl
Adresatami konkursu byli członkowie amatorskich teatrów działających w szkołach podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:
I – oddziały przedszkolne, II – klasy 1 – 3, III – klasy 4 – 6. (Razem prawie 300 uczestników z całej gminy Wieliczka).
Celem konkursu była:
– prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka,
– doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi,
– pogłębianie edukacji teatralnej uczniów,
– kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
– rozbudzanie zainteresowań teatrem,
– integracja społeczności lokalnej; nawiązywanie kontaktów,
– dbałość o kulturę słowa,
– rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia;
W tegorocznej edycji Przeglądu, którego temat brzmiał „Teatr i my”, brało udział 19
zespołów (z 20, które zgłosiły chęć udziału w konkursie). Przegląd trwał od 9 – 11 IV (w godz. 10.00 – 15.00), w Domu Ludowym przy ul. Krzyszkowickiej 5c w Wieliczce. Każdy z zespołów zaprezentował 15 minutowe przedstawienie.
9 kwietnia wystąpiły oddziały przedszkolne:
1. Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, nazwa grupy: Grupa III, tytuł: Od ziarenka do bochenka, 20 osób, opiekunowie: Bożena Chorobik, Wioletta Urban;
2. Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, nazwa grupy: Smerfy, tytuł: Wesoła Wiosna, 18 osób, opiekun: Ewa Jamróz;
3. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach, nazwa grupy: „Słoneczka” i „Misie” (5 – 6 latki), tytuł: Sen Jasia, 10 osób, opiekun: Danuta Dworak;
4. Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce, nazwa grupy: Grupa II, tytuł: Zagubiony czas 15 osób, opiekunowie: Beata Szewczyk, Katarzyna Olszewska – Skawiniak;
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, tytuł: Bajka o Smoku Kubie, 15 osób, opiekun: Danuta Dziewońska;
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: Zerówka integracyjna „0 a”, tytuł: Jaś i Małgosia, 15 osób, opiekunowie: Monika Opoka, Agnieszka Perek;
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: Klasa „0 c”, tytuł: Sposób na nudę, 10 osób, opiekunowie: Jadwiga Rajca;
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: „0 b”, tytuł: Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, 15 osób, opiekunowie: Katarzyna Rutka, Marta Drozdek.
10 kwietnia wystąpiły klasy I – III:
1. Szkoła Podstawowa w Golkowicach, nazwa grupy: „Dzyndzoły” – klasa II, tytuł: Siuda Baba, 20 osób, opiekunowie: Maria Stachura;
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach, nazwa grupy: „Smerfy” – klasa II, tytuł: Śnieżka w Smerfolandii, 20 osób, opiekunowie: Maria Hyży;
3. Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu, nazwa grupy: Oskar Wroniewicz – klasa II, tytuł: Historia pomidora, 1 osób, opiekunowie: Sabina Zakręcka;
4. Szkoła Filialna w Pawlikowicach, nazwa grupy: Klasa III, tytuł: O Babci, Dziadku i Tadku Niejadku, 8 osób, opiekunowie: Katarzyna Bednarz;
5. Szkoła Podstawowa w Golkowicach, nazwa grupy: Klasa III, tytuł: Na ratunek lasom, 19 osób, opiekunowie: Anna Jałocha;
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach, nazwa grupy: Teatromaniacy – klasa III, tytuł: Lekcja grzeczności, 16 osób, opiekunowie: Helena Miśkiewicz;
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: klasa Ic, tytuł: Bajka o Jasiu i Małgosi, 20 osób, opiekunowie: Iwona Walczak.
11 kwietnia wystąpiły klasy IV – VI:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach, nazwa grupy: Grupa Teatralna – klasa III i Klasa IV ( grupa mieszana ), tytuł: Misz – masz, 20 osób, opiekunowie: Wioletta Mardyła;
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: Grupa regionalna IV c, tytuł: Co wierzba widziała, 21osób, opiekunowie: Lidia Sałabun;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce, nazwa grupy: Zakręcone duchy, tytuł: Jak uczyliśmy Damiana szanować przyrodę, 7 osób, opiekunowie: Jadwiga Mitka, s. Halina Kowalewska;
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, nazwa grupy: Klasa IV a + Koło muzyczne, tytuł: Janusz Korczak – Król dzieci, 30 osób, opiekunowie: Anna Sobaszek, Magdalena Baran.
Jury konkursu, powołane przez organizatorów, oceniało prezentacje uczniów według następujących kryteriów: kultura żywego słowa, gra aktorska, kostiumy, scenografia, dobór muzyki, oryginalność scenariusza, ogólne wrażenie artystyczne.
W skład Komisji Konkursowej wchodzili:
9 kwietnia2013r.:
Magdalena Malik – przewodniczący komisji ( Z wykształcenia artysta plastyk, swoją pracę rozpoczęła w Teatrze Tańca Współczesnego DF w Krakowie. Kolejnym etapem była praca w zespole Art Color Balet w Krakowie. Obecnie jest instruktorem w szkole tańca REakcja – Centrum Tańca i Ruchu w Wieliczce.
Agnieszka Szczepaniak – ( dyrektor CKiT – centrum, które bardzo wspiera Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice, sprawuje patronat nad amatorskim ruchem artystycznym w gminie Wieliczka, pod patronatem działa kilkadziesiąt grup twórców),
Iwona Szuro – (Nauczyciel plastyki, czynnie zainteresowany sztuką i teatrem, Brała udział w Letnim Teatrze w Katowicach 2011, członek Art Clubu Wieliczka, działającym przy CKiT),
10 kwietnia 2013r.:
Magdalena Malik – przewodniczący komisji
Małgorzata Kubarska ( kierownik filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, organizatorka spotkań autorskich, konkursów i warsztatów artystycznych. Animatorka zajęć dla dzieci ),
Aleksandra Domagała ( Członek grupy artystycznej Teatru Bynajmniej )
11 kwietnia 2013r.:
Magdalena Malik – przewodniczący komisji
Bożena Uszyńska – artysta – malarz, członek Art Clubu Wieliczka;
Bożena Woźniak – ( Członek grupy artystycznej Teatru Bynajmniej )
Rolę sekretarza Komisji Konkursowej pełniła p. Alicja Pankiewicz – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.

Komisja Konkursowa za najlepsze uznała następujące zespoły teatralne:
LAUREACI (wśród oddziałów przedszkolnych )
I miejsce – Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Wesoła Wiosna, (opiekun: p. Ewa Jamróz);
II miejsce – Samorządowe Przedszkole nr 4 w Wieliczce, Zagubiony czas, (Opiekunowie: p. Beata Szewczyk, p. Katarzyna Olszewska – Skawiniak);
III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, Od ziarenka do bochenka, (Opiekunowie: p. Bożena Chorobik, p. Wioletta Urban);
LAUREACI (wśród klas I – III )
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Siuda Baba, (Opiekun: p. Maria Stachura)
II miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, Bajka o Jasiu i Małgosi, (Opiekun: p. Iwona Walczak);
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach, Śnieżka w Smerfolandii, (Opiekun: p. Maria Hyży);
LAUREACI (wśród klas IV – VI )
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach, Misz – masz, (Opiekun: p. Wioletta Mardyła),
II miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, Janusz Korczak – Król dzieci, (Opiekunowie: Anna Sobaszek, Magdalena Baran);
III miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, Co wierzba widziała, (Opiekun: Lidia Sałabun);
Komisja Konkursowa przyznała ponadto następujące wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, ( Opiekunowie : p. Katarzyna Rutka, p. Marta Drozdek);
Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu, Historia pomidora (Opiekun : p. Sabina Zakręcka);
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce, Jak uczyliśmy Damiana szanować przyrodę, (Opiekunowie: Jadwiga Mitka, s. Halina Kowalewska);
Oraz kilka nagród dodatkowych za indywidualne kreacje.
W przerwach między przedstawieniami, poza konkursem, grały na instrumentach i śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 4 w Wieliczce – pod kierunkiem p. Magdaleny Baran.
Choć nie wszyscy uczestnicy I Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych mogli
zostać laureatami, wszyscy zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność,
umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom zespołów, pod których okiem uczniowie przygotowywali prezentacje.
Uroczyste podsumowanie I Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych odbyło się w auli Domu Ludowego 11 kwietnia 2013r. W trakcie uroczystości laureaci, finaliści konkursu oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy, nagrody, podziękowania.
Sponsorami nagród dla laureatów, wyróżnionych zespołów i uczniów byli: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Firma HERZ, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, Hurtownia Zabawek „Jokomisiada”, Wydawnictwo „Żyznowski”, Szkoła Językowa „Leader School”, Centrum Tańca i Ruchu REakcja oraz Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.
Mamy nadzieję że uczestnictwo w I Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych było
dla dzieci okazją do skonfrontowania swoich dokonań z osiągnięciami kolegów z innych szkół, zainspirowało do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań teatrem i sztuką
aktorską, dostarczyło wielu miłych wrażeń.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast