:::: MENU ::::

BIOFEEDBACK

 • Mar 26 / 2014
 • 0

BIOFEEDBACK

Zapisy na terapię EEG Biofeedback na rok szkolny 2016/2017

– odbywają się od 1-go do 23-go września 2016r., (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka, wypełniając odpowiedni wniosek);

– wniosek  należy złożyć do sekretariatu szkoły lub u  Pani Małgorzaty Sznajder do 23 września. O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa telefonicznie;

– warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów jest, dostarczenie pełnej dokumentacji:  (wykonanie badania EEG głowy oraz zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań).

Wniosek

 

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W WIELICZCE

eeg

Terapię metodą EEG Biofeedback prowadzi w naszej szkole wyspecjalizowana kadra:

 1. Maria Zadrożniak
 2. Elżbieta Czechowska
 3. Marta Drozdek
 4. Katarzyna Gutowska
 5. Dorota Michałowicz
 6. Anna Mucha
 7. Agnieszka Myślak
 8. Sabina Suruło
 9. Małgorzata Sznajder

 

W dniach  7 – 10.01.2015 w naszej Szkole odbyło się szkolenie II stopnia terapeutów w zakresie terapii EEG Biofeedback. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Pana Dariusza Skorupę z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego Akademia Biofeedback EEG. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zastosowania EEG Biofeedback. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowe oprogramowanie QEEG Biofeedback 2. W dowód uznania za wysoki standard opieki nad uczniem w zakresie treningów Biofeedback EEG otrzymaliśmy Certyfikat dla najlepszego gabinetu Biofeedback EEG w kategorii integracyjnych szkół podstawowych za rok 2014.

 

certyfikat

 

 

 

Posiadamy rekomendacje

AKADEMII BIOFEEDBACK EEG

Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego

w Warszawie

 

EEG Biofeedback – co to jest?

(EEG – elektroencefalograf, biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Znajduje zastosowanie przy wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu sprawności umysłowych.

Dzięki treningom EEG Biofeedback poprawia się pamięć, koncentracja, szybkość myślenia, mowa, wzrasta kreatywność, myślenie twórcze, zdolność do rozwiązywania problemów intelektualnych, zmniejszeniu ulegają fizjologiczne objawy nadpobudliwości psychoruchowej, podnosi się samoocena, odporność na stres, zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji. Dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, co pozytywnie wpływa na zmianę ich stosunku do obowiązków szkolnych. Pod wpływem treningów wiele dzieci dotąd zamkniętych i małomównych staje się bardziej otwartymi, chętnymi do kontaktów towarzyskich i do aktywności społecznej

Efekty treningów

Zauważalne zmiany w zachowaniu pacjenta poddającego się terapii Biofeedback mogą wystąpić już po kilku już po kilku sesjach, choć z reguły ma to miejsce między 10 a 15 treningiem. Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach. Najszybszy efekt w terapii uzyskuje się w poprawie już zorganizowanych połączeń neuronalnych, a najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji w wyniku doznanych urazów i chorób.

Trwałość terapii

Skutki EEG Biofeedbacku utrzymują się nawet do 10 lat. Zmiana pozytywnie utrwalonego w treningu wzorca fal mózgowych może ustępować w czasie w wyniku mechanizmów typowych w dysregulacjach (rozregulowaniach) np. w wyniku długotrwałego stresu.

Wskazania do prowadzenia terapii

EEG Biofeedback:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,(ADD);
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • autyzm atypowy (wysokofunkcjonalny)
 • zaburzenia w zachowaniu (zachowania agresywne)
 • problemy szkolne (dysleksja, dyskalkulia)
 • depresja, stany lękowe
 • wysoki poziom stresu
 • zaburzenia mowy
 • ponadprzeciętny poziom rozwoju intelektualnego

Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie:

 • rozwijania kreatywności;
 • usprawniania motoryki;
 • polepszania koncentracji uwagi;
 • zwiększania odporności na stres;
 • poprawiania samooceny;
 • poprawiania pamięć.
Top