:::: MENU ::::

1% PODATKU

  • Lis 08 / 2013
  • 0

1% PODATKU

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Mieszkańcom Społeczności Lokalnej za przekazanie 1% odpisu od podatku. W bieżącym roku kwota odpisu od podatku za rok 2015 wyniosła 8242 zł.  Zebrane w ten sposób pieniądzezostaną przeznaczone na zakup miękkiego podłoża na szkolny plac zabaw.

Drodzy Rodzice, Mieszkańcy Społeczności Lokalnej

Zachęcam Państwa do wsparcia inicjatywy na rzecz edukacji i wypoczynku dzieci, wyposażenia naszej szkoły w niezbędne w procesie lekcyjnym pomoce naukowe oraz bieżącą działalność statutową szkoły w postaci dokonania 1% odpisu od podatku na ten niezwykle konkretny cel.
Przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT
w odpowiedniej rubryce na naszą szkołę, sprawicie Państwo, że te pieniądze trafią do nas. Odpisów podatkowych 1% mogą dokonać podatnicy rozliczający się PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L lub PIT-38.
Niezależnie od numeru PIT, którym Państwo rozliczacie się, każdy z nich na ostatniej stronie zawiera wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
KIERUJĄC WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA RZECZ „STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO O WYPEŁNIENIU RUBRYKI „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
I WPISANIU NAZWY SZKOŁY DLA KTÓREJ ODPIS PAŃSTWO KIERUJECIE

Jak wypełnić PIT:

1. Nazwa OPP – „ STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
2. Numer KRS – 0000052078
3. Kwota 1% odpisu
4. Wpisz we właściwą rubrykę – cel, nazwę placówki dla której przeznaczasz odpis:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.
5. Zaznaczając pozycję „wyrażam zgodę” umożliwiasz Urzędowi Skarbowemu przekazanie swoich danych osobowych Stowarzyszeniu.

Link do programu potrzebnego do rozliczenia PIT – ów    www.spsm.edu.pl

Z podziękowaniami i pozdrowieniami
Dyrektor Szkoły
mgr Maria Zadrożniak

Top