:::: MENU ::::

Uczniowie są aktywni

  • Lip 04 / 2016
  • Możliwość komentowania Uczniowie są aktywni została wyłączona

Uczniowie są aktywni

 

Projekt „Aktywny uczeń” rok 2016/2017  

Projekt pod hasłem: „ Aktywny uczeń” był realizowany przez cały rok szkolny.  Do projektu przystąpili uczniowie wszystkich klas I – VI.  Realizacja projektu odbywała się według ściśle ustalonego harmonogramu, zgodnie  z przyjętymi celami i  stworzonymi inicjatywami. Głównym założeniem było wykazanie aktywności, pomysłowości i kreatywności  uczniów    w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez wdrożenie i realizację własnego pomysłu.    Uczniowie  wykazali się niesamowitą kreatywnością. Promowali czytelnictwo, organizowali zbiórki, wspólnie przyrządzali zdrowe przysmaki, wesoło spędzali przerwy, podkreślali  znaczenie ekologii,  wykazali się „ dobrym sercem” organizując akcje charytatywne, pomagali zwierzętom przetrwać zimę, rozwijali talenty, poznawali kulturę innych krajów, dzielili się wiedzą i umiejętnościami z innymi itp.                                                                                                                           

Dnia 1.06.2017 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI. Przedstawiciele poszczególnych klas samodzielnie prezentowali zrealizowane inicjatywy na forum szkoły. Przed podsumowaniem inicjatyw każdy z wychowawców był zobowiązany do wypełnienia ankiety. Na podstawie przeprowadzonych ankiet sporządzono poniższe podsumowanie.

Realizacja i efekty projektu przedstawiają się następująco:

Klasa I A

Tytuł inicjatywy: Akcja charytatywna „ Pomagamy Kamilowi”                                      

Efekty: Pomoc koledze, uczenie dzieci troski o drugiego człowieka, zebranie nakrętek.

Klasa I B

Tytuł inicjatywy: Zbiórka nakrętek dla Natalii Tomali.                                                     

Efekty: Pomoc koleżance, nauka empatii, pomaganie osobom słabszym, zebranie nakrętek.

Klasa I C

Tytuł inicjatywy: Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Borku.                                                                                                                

 Efekty: Uwrażliwianie uczniów na potrzeby niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom, zebranie karmy i podarowanie do schroniska.  

Klasa II A

Tytuł inicjatywy: Z przyrodą za pan brat.                                                                                                               

 Efekty: Przybliżenie uczniom zagrożeń związanych z przyrodą, dbanie o zdrowie, pomaganie bezdomnym zwierzętom. Założenie kącika przyrodniczego, wykonywanie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, przeprowadzenie zajęć pod hasłem, w zdrowym ciele, zdrowy duch, zebranie pokarmu dla zwierząt i podarowanie do schroniska.

Z przyrodą za pan brat

Klasa II B

Tytuł inicjatywy: Nasza klasowa biblioteczka.                                                                                                                 

Efekty: Rozbudzanie i rozwijanie czytelnictwa, założenie biblioteczki klasowej, wspólna wymiana książek.

Klasa II C

Tytuł inicjatywy:  Założenie kącika przyrodniczego.                                                        

Efekty: Założenie kącika przyrodniczego w klasie, hodowla i pielęgnacja kwiatów doniczkowych oraz kaktusów w  akwarium.  

Klasa II D

Tytuł inicjatywy: W świecie bajek.                                                                                                                 

Efekty: Propagowanie czytelnictwa, prezentacja wybranej postaci z bajki, poprzez kostiumy i kilku zdaniowy opis. Odgadywanie ukrytej postaci przez uczniów klas drugich – widownię.

Klasa II E

Tytuł inicjatywy: Zbiórka karmy oraz pomoc dla schroniska                                           

Efekty: Kształtowanie postawy humanitarnej wobec zwierząt, zebranie karmy, zabawek, kocy dla zwierząt i przekazanie do schroniska w Krakowie przy ulicy Rybnej.

Klasa III A

Tytuł inicjatywy: Nasze talenty.                                                                                                                

Efekty: Rozwijanie własnych pasji, talentów, zainteresowań i dzielenie się nimi z innym uczniem. Uczniowie raz w miesiącu samodzielnie prezentowali swoje talenty na forum klasy, w kategoriach: taniec, śpiew, doświadczenia fizyczno- chemiczne, gra na instrumencie, recytacje i wiele innych.

Nasze talenty

Klasa III B

Tytuł inicjatywy: Bliżej siebie – dzień z grami planszowymi.                                                                                                                

Efekty: Czerpanie przyjemności z przebywania w grupie rówieśniczej i wspólnej zabawy, pokazanie sposobu na spędzanie wolnego czasu nie koniecznie przy komputerze. Uczniowie w wyznaczone dni przynosili swoje ulubione gry planszowe i zapraszali do wspólnej gry kolegów i koleżanki.

Bliżej siebie

Klasa III C

Tytuł inicjatywy: Kąciki tematyczne w sali.                                                                                                               

Efekty: Aktywne spędzanie czasu podczas przerw, dzielenie się własnymi zainteresowaniami, utworzenie kącików: czytelniczy, gier planszowych, sportowy.

Klasa III D

Tytuł inicjatywy: Wieczór z Babcią i Dziadkiem                                                                                                                

Efekty: Promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Słuchanie czytanych  legend, baśni i  bajek na dobranoc w atmosferze ciszy i spokoju w pozycji wypoczynku i odprężenia ( na przyniesionej poduszce i kocu). Opowiadanie przez dziadków  o ich dzieciństwie i zabawach na podwórku, bez komputera. Zadawanie pytań przez dzieci zaproszonym gościom na temat ich ulubionych  zabaw z czasów dzieciństwa. Składanie życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspólny poczęstunek – kolacja.  

Wieczór z Babcią i Dziadkiem

Klasa III E

Tytuł inicjatywy: Założenie kącika przyrodniczego. Zbiórka karmy dla zwierząt.          

Efekty: Założenie kącika przyrodniczego w klasie, hodowla i pielęgnacja kwiatów doniczkowych. Zebranie karmy dla zwierząt, przekazanie do schroniska.

Kącik przyrodniczy

Klasa IV A

Tytuł inicjatywy:  Lektury 4a                                                                                                             

Efekty: Uczniowie przez cały rok szkolny mobilizowali się do samodzielnego czytania książek, (nie tylko tych obowiązkowych) które opisywali, oceniali, ilustrowali w dowolnej formie.

Klasa IV B

Tytuł inicjatywy: Zielono mi                                                                                                                

Efekty: Utworzenie eko-plakatu, przygotowanie prelekcji podczas apelu porządkowego, wykonanie tabliczek wokół szkoły typu: szanuj zieleń.                

Klasa IV C

Tytuł inicjatywy:  Poczta szkolna                                                                                                               

Efekty: Wysyłanie miłych wiadomości wśród uczniów za pomocą poczty szkolnej np. w Walentynki.

Poczta szkolna

Klasa IV D

Tytuł inicjatywy:  Nasze ulubione książki                                                                                                             

Efekty: Uczniowie rozwijali kompetencje czytelnicze, motywowali siebie nawzajem i innych uczniów do czytania nowości i doskonalili się w pisaniu recenzji książkowej.

Nasze ulubione książki

Klasa V A

Tytuł inicjatywy:   Biblioteczka klasy 5a                                                                                                             

Efekty: Utworzenie biblioteczki, dzięki której powstała baza tytułów, z których uczniowie mogli korzystać  w domu i szkole.

Klasa V B

Tytuł inicjatywy: Zdrowe drugie śniadanie dla klas IV-VI                                                                                                              

Efekty: Uczniowie zachęcali  kolegów z klas 4-6 do spożywania „Zdrowego drugiego śniadania” i promowali zdrową żywność.

Zdrowe śniadanie

 Klasa V C

Tytuł inicjatywy:  Dbamy o środowisko lokalne                                                                                                                

Efekty: Uczniowie posprzątali teren lokalny wokół parku linowego- Extreme Park.

Klasa VI A

Tytuł inicjatywy: Wielka Zbiórka Książek Fundacji Zaczytani.org                                                                                                              

Efekty: Zebranie książek dla dzieci przebywających w szpitalach. Rodzice uczniów dostarczyli zebrane książki do Empiku, który następnie przekaże je Fundacji Zaczytani. Org

Zaczytani

Klasa VI B

Tytuł inicjatywy: Pomagamy innym                                                                                                                 

Efekty: Uczniowie  w ramach wolontariatu przeprowadzili kilka, różnych akcji podczas których angażowali się w pomoc innym ( zabranie funduszy na pomnik Orląt Lwowskich, zebranie nakrętek, opieka nad młodszymi dziećmi z klas zerowych )

Pomagamy innym

Klasa VI C

Tytuł inicjatywy:  3 stoiska                                                                                                            

Efekty: Uczniowie klasy 6c zorganizowali trzy stoiska, gdzie każdy mógł kupić, co chciał.

3 stoiska

Klasa VI D

Tytuł inicjatywy: Tacy sami, a jednak różni                                                                                                               

Efekty: Zapoznanie uczniów z kulturą, historią, tradycjami i zwyczajami różnych narodów. Przygotowanie tradycyjnych potraw z wybranych krajów.

Tacy sami a jednak różni

Koorynator: Agnieszka Kosińska

Elżbieta Ślusarczyk

 

Uczniowie są aktywni!

            W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły realizowali projekt pt. „Uczniowie są aktywni”, polegający na realizacji inicjatywy klasowej. Zorganizowano szereg wspaniałych, oryginalnych, niejednokrotnie wielkodusznych działań,  których prezentacja miała miejsce 20 czerwca 2016r.

Poniżej prezentujemy opisy uczniowskich inicjatyw, realizowanych w poszczególnych klasach.

Klasa 1c

            Uczniowie w czasie roku szkolnego prowadzili „Zeszyty lektur”, w których utrwalali informacje na temat przeczytanych książek. Pod koniec roku szkolnego zorganizowali wystawę tych zeszytów.

Klasa 1d

            W klasie 1d uczniowie z pomocą rodziców założyli i prowadzą kronikę klasową. Będą w niej dokumentować najważniejsze wydarzenia z życia klasy.

Klasa 1e

            W obecnym roku szkolnym klasa 1e uczyła się w ,,Solnym mieście”, miała więc mniejszy dostęp do biblioteki szkolnej, w związku z czym dzieci chciały założyć kącik czytelniczy. W biblioteczce 1e znajdowały się książki, czasopisma oraz kolekcja ,,Wally zwiedza świat”. Kolekcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie z kącika korzystali w czasie przerw lub pożyczali książki do domu. Celem inicjatywy było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, motywowanie do czytania oraz rozbudzanie ciekawości światem.

Klasa 2a

„Nasze talenty- każdy z nas jest wyjątkowy”

            Raz w miesiącu, od listopada do czerwca, uczniowie przygotowywali na jednej z lekcji pokaz talentów. Każdy mógł pokazać to, co lubi robić, w czym czuje się dobrze. Dzieci chętnie prezentowały talenty muzyczne i wokalne, grały na instrumentach, śpiewały solo i w grupach. Przedstawiały tańce i układy taneczne z własną choreografią. Niektórzy prezentowali swoje wytwory plastyczne wykonane na dodatkowych zajęciach lub w domu, w których wykorzystali różne ciekawe techniki. Prezentacje zachęcały dzieci do tworzenia ciągle czegoś nowego, udoskonalania i kreatywności. Wielu uczniów pokonało nieśmiałość i lęk przed publicznym występowaniem. Był to czas wspaniałej wspólnej zabawy i nauki, a każde dziecko mogło poczuć się docenione, ważne i wyjątkowe.

Klasa 2b

            Klasa 2b realizowała projekt „Pasje naszych rodziców”. Uczniowie zapraszali na zajęcia szkolne swoich rodziców, aby ci opowiedzieli koleżankom i kolegom, czym się zajmują, interesują, jaki wykonują zawód. Takim spotkaniom towarzyszyły różne pokazy, warsztaty, prezentacje multimedialne.

Klasa 2c

            Klasa 2c rozwijała i wspomagała projekt „Wesoła przerwa”. Uczniowie przynosili z domów różne gry stolikowe oraz inne zabawki, które umożliwiały wspólne z kolegami, atrakcyjne i bezpieczne spędzenie przerwy śródlekcyjnej.

 

Klasa 2d

            Zrealizowana inicjatywa uczniów to spotkanie z Policjantem pod hasłem: „Przed wakacjami o bezpieczeństwo dbamy”.

Klasa 2e

            W klasie II e została zorganizowana inicjatywa uczniowska pod hasłem: „Zdrowe, kolorowe śniadanie”. Zajęcia zostały zorganizowane w sali lekcyjnej i miały charakter warsztatowy, połączone były równocześnie z prelekcją psychologa na temat zgodnej, dobrej współpracy w czasie zajęć w losowo dobranych grupach. Goszczono psychologa szkolnego, która na samym początku przypomniała o zasadach zgodnej, dobrej, kulturalnej, bezpiecznej i przyjemnej dla wszystkich uczniów pracy grupowej. Dzieci przypomniały sobie znaczenie i to, jak ważne przy współpracy są słowa: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. Dobre relacje pomiędzy rówieśnikami są bardzo ważne. Przy zgodnym współdziałaniu można nie tylko mile spędzić czas, ale i więcej się nauczyć oraz wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami i pomysłami. Dzieci losując kartoniki z numerkiem zasiadały przy ponumerowanych stoliczkach, a wiec były to grupy utworzone losowo. Następnie wyłożyły przyniesione przez siebie produkty żywnościowe potrzebne do zrobienia kolorowych kanapek i praca ruszyła pełną parą. Wszyscy się zgodnie porozumiewali, wzajemnie się wymieniając pomysłami, a niektórzy nawet składnikami. Przechodząc po klasie można było wielokrotnie usłyszeć: PROSZĘ! DZIĘKUJĘ! PRZEPRASZAM! Na końcu zorganizowany został konkurs, która grupa będzie miała najładniej uporządkowane miejsce pracy. Wygrały wszystkie, bo wszystkie grupy się bardzo starały. Zajęcia zakończyły się wspólnym oglądaniem, podziwianiem i delektowaniem pysznymi, zdrowymi, pomysłowymi i kolorowymi kanapkami. Kanapek było aż tyle, że można było poczęstować sąsiadów, klasę II d.

Klasa 3a

 W bieżącym roku szkolnym  dzieci klasy III a realizowały inicjatywę klasowa biblioteczka. Samodzielnie zgromadziły księgozbiór, każdemu czytelnikowi założyły karty biblioteczne. Poprzez samodzielnie zaprojektowane i wykonane plakaty zachęcały kolegów z innych klas do czytania. Inicjatywa trwała cały rok szkolny. Niektórzy uczniowie każdą wolną przerwę spędzały z książką w ręce. Ten pomysł bardzo im się spodobał i myślą o jego kontynuacji w przyszłym roku szkolnym.

Klasa 3c

            25 maja uczniowie klasy 3c samodzielnie sadzili różne rośliny ozdobne przy parkingu szkolnym.

Klasa 3d

      Klasa w ramach projektu „Inicjatywa uczniów” rozwijała swoje zainteresowania i talenty. Działania obejmowały kilka akcji, było to:

1) Zorganizowanie przez P. Życzkowską konkursu klasowego pt. „Moja domowa biblioteczka” w ramach promowania czytelnictwa.

2) Przeprowadzenie „Klasowego talentowiska” przez uczennicę Darię Gładyś. Prezentowanie talentów i zainteresowań rodzicom, dziadkom i babciom.

3) Zorganizowanie zajęć czytelniczo – teatralnych – „Bajkowi przebierańcy”.

4) Przeprowadzenie prelekcji i zaprezentowanie wystawki przez Bartłomieja Lachmana w klasach III na temat „Wojny i wojska polskiego” w związku z 97 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

5) Przeprowadzenie prelekcji przez Tomasza Kołodziejczyka w klasach klasie III c i III d na temat „Starocie naszych czasów”.

Klasa 4a

            18 grudnia uczniowie klasy 4a wraz z nauczycielkami udali się do Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie by przekazać zgromadzone wcześniej prezenty.

Już kilka tygodni wcześniej uczniowie zapoznali się z wybraną placówką, jej wychowankami i potrzebami. Sumiennie gromadzili (współpracując z rodzicami) różne artykuły spożywcze, higieniczne i edukacyjne. Mieli nadzieję na spotkanie z wychowankami, jednak w umówionym dniu okazało się, iż w placówce panuje choroba zakaźna, wobec czego tylko klasowy samorząd pod opieką wychowawcy udał się na spotkanie z opiekunami dzieci.

Wspólny wyjazd mimo wszystko zakończył się radośnie, uczniowie 4a udali się bowiem na ciekawy film do Cinema City Kazimierz. Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Była okazja ofiarować komuś pomoc, a zarazem miło spędzić czas.

Klasa 4b

            W ramach Inicjatyw Uczniowskich uczniowie klasy IV b 1 kwietnia wystąpili dla pozostałych uczniów klas czwartych z przedstawieniem “O zdrowiu na wesoło”. Przedstawienie to propagowało zdrowy tryb życia, prawidłowe odżywianie oraz

zachęcało do częstych wizyt u lekarza, w szczególności do stomatologa. Przedstawienie zawierało elementy humorystyczne, przez co łatwiej trafiało do młodego widza. Dla uczniów klasy czwartej B zarówno próby, jak i samo przedstawienie stało się okazją do integracji klasy, zaprezentowania własnych talentów i przede wszystkim do promocji zdrowia.

Klasa 4c

            Klasa 4c zorganizowała wieczór poetycko-muzyczny dla rodziców. Uczniowie recytowali wiersze Pani Lidii Sałabun o tematyce zimowej i świątecznej, śpiewali piosenki, kolędy oraz grali na instrumentach muzycznych.

 

Klasa5a

            Uczniowie klasy 5a realizowali inicjatywę pod hasłem „Nasza paka dla zwierzaka”.

W lutym 2016 roku zbierali karmę dla psów i kotów z myślą o przekazaniu jej do schroniska. Ich inicjatywa zbiegła się w czasie ze szkolną akcją zbierania pożywienia dla zwierząt, więc część zebranej karmy rodzice odwieźli do schroniska, a część przekazali uczniowie na tę akcję. W końcu liczyło się tylko to, żeby zwierzaki miały co jeść.

Klasa 5b

Klasa 5b współredagowała gazetkę szkolną 4news.

Klasa5c

            „Lucky day” jedną z inicjatyw uczniów klasy 5c było zorganizowanie dnia bez zadań domowych, nazwanego „Lucky day”. Wybrano czwartek. Dzięki współpracy nauczycieli uczniowie mogli liczyć na brak prac domowych zadanych w tym dniu.

             Przerwa bez komórki- kolejną inicjatywą klasy było przeprowadzenie akcji „Przerwa bez komórki”. Jej celem było zmotywowanie jak największej ilości uczniów do tego, aby nie korzystali z telefonów komórkowych podczas przerw, a zajęli się wspólnymi grami, rozmową. Pierwszym etapem było przygotowanie piktogramów, zachęcających do nieużywania komórek na przerwie. Uczniowie umieścili je na oknach w górnym korytarzu. Kolejnym kokiem było rozdawanie piłeczek pingpongowych najbardziej zatwardziałym komórkowym graczom, aby zachęcić ich do wspólnej gry przy stole do tenisa. Ponadto uczniowie klasy zobowiązali się do tego, by nie korzystać z telefonów komórkowych podczas przerw.

Klasa 5d

Propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży jest jednym z zadań priorytetowych w naszej szkole. Dlatego też uczniowie klasy 5d wyszli z inicjatywą zorganizowania akcji „Zdrowe Śniadanie”, której celem było uwrażliwienie młodych ludzi na to, aby większą uwagę przywiązywali do tego, co jedzą.

Obierając sobie za hasło stwierdzenie „Jestem tym, co jem” w dniu 31 maja zaopatrzeni w fartuszki i uzbrojeni w sztućce uczniowie przystąpili do realizacji projektu. Towarzyszyli im także reprezentanci rodziców, którzy chętnie angażowali się w pomoc młodym kucharzom. Po dwóch godzinach wytężonej pracy, powstało zdrowe śniadanie, pełne kolorów i witamin, na którego degustację zostali zaproszeni uczniowie klas piątych. Mieli oni możliwość nie tylko posmakowania kanapek, ale także zapoznania się z przygotowaną przez uczniów prezentacją multimedialną, która w zabawnej firmie przypomniała, jak należy się zdrowo odżywiać.

 Inicjatywa klasy 5d była możliwa do zrealizowania m.in. dzięki pomocy Rady Rodziców. Spotkała się z dużym entuzjazmem zarówno kucharzy, jak i degustatorów. Była świetną okazją do integracji zespołu klasowego, kształciła umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i innych.

Klasa 6a

            Klasa 6a zrealizowała dwie inicjatywy uczniów. Z okazji przypadającego 17 lutego „Dnia Kota” zaproponowano wszystkim miłośnikom zwierząt udział w konkursie. Należało namalować i opisać swojego ulubieńca. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas I-VI. Ich prace były pokazane na dolnym korytarzu, przy wejściu. Wszyscy zostali zaproszeni na warsztaty filcowania na mokro zabawek dla kotów.

6a wzięła również udział w konkursie plastyczno-detektywistycznym promującym zdrowe odżywianie. Wygraną nagrodą były warsztaty kulinarne „Czy cukier krzepi?”, w czasie których uczniowie samodzielnie przygotowywali domowe słodycze bez cukru.

Klasa 6b

            Uczniowie klasy 6b w ramach inicjatywy uczniowskiej zorganizowali w dniu 15 lutego pocztę walentynkową.

Klasa 6c

            W grudniu w okresie przedświątecznym uczniowie klasy VIc w ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieliczce przygotowali i przeprowadzili na terenie szkoły zbiórkę zabawek i słodyczy. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem ze strony uczniów, dzięki czemu do OSP przekazano wiele darów, z których wykonano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Ta akcja sprawiła dużo radości dzieciom, przyczyniła się do tego, że na ich twarzach pojawił się uśmiech.

 

Top