:::: MENU ::::

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Odblaskowa szkoła”

  • Paź 16 / 2017
  • 0
Aktualności

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Odblaskowa szkoła”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce.
2. Celem konkursu jest promowanie noszenia odblasków wśród uczniów naszej szkoły.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć prezentację multimedialną promującą noszenie odblasków. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
4. Forma prezentacji multimedialnej jest dowolna.
5. Prace konkursowe powinny zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, wiek autora.
6. Pracę można składać osobiście nauczycielowi przeprowadzającemu konkurs bądź wysłać link z prezentacją na adres: szajnowski@mailplus.pl.
7. Termin składania prac: 27 października 2017 r.

Koordynator konkursu: Łukasz Szajnowski

Zostaw komentarz

Top