:::: MENU ::::

Położenie i baza lokalowa

  • Lis 08 / 2013
  • 0

Położenie i baza lokalowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 położona jest w zachodniej części miasta w osiedlu Krzyszkowice bezpośrednio graniczącym z Krakowem.
Chociaż szkoła leży w obrębie dużej aglomeracji miejskiej, nie odczuwamy tu zgiełku wielkiego miasta. Szkoła położona jest wśród zielonych ogrodów osiedli domków jednorodzinnych. Wokół niej rozciąga się urozmaicony krajobraz.
Na terenie osiedla Krzyszkowice znajduje się las, o bardzo dużym bogactwie naturalnej, chronionej roślinności.
Nasza szkoła mieści się w dwóch budynkach jednopiętrowych, połączonych przewiązką. Korytarze są duże, jasne i przestronne. Posiadamy dwanaście sal dydaktycznych( w tym sześć sal przeznaczonych dla kształcenia zintegrowanego, jedna dla klasy ,, zero” , pozostałe dla klas IV- VI). Sale są słoneczne i jasne.
Szkoła posiada także pracownię komputerową, która zasługuje na wyróżnienie, bowiem jest wyposażona w 12 komputerów najnowszej generacji ze stałym łączem internetowym.
Biblioteka szkolna zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię.
Księgozbiór liczy ok. 9.000 wolumów. Wyposażona jest także w komputer ze stałym łączem internetowym. Pracownik biblioteki w sposób profesjonalny służy fachową pomocą i poradą w wyborze źródeł wiedzy.
W świetlicy szkolnej znajduje się komputer, z którego na codzień korzystają uczniowie zarówno do nauki jak i zabawy. Obok świetlicy znajduje się bufet z licznymi potrawami.
Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, dwa boiska sportowe do piłki nożnej i ręcznej oraz mniejsze do gry w koszykówkę, a także 60 metrową bieżnię.
Posiadamy również salkę terapeutyczną wyposażoną w sprzęt, środki dydaktyczne (dające możliwość udzielania pomocy i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi) oraz gabinet logopedyczny wyposażony w program do diagnozy i terapii logopedycznej. W szkole funkcjonuje gabinet pedagogiczny i psychologiczny.
Szkoła posiada łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, szatnie i przebieralnie z natryskiem, podłogi antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych oraz parking i podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
W 2006 roku odbył się generalny remont wnętrza szkoły, polegający w dużej mierze na likwidacji barier architektonicznych. Remont wykonano częściowo ze środków budżetu gminy i PEFRON.
Najistotniejszą zaletą naszej szkoły jest jednak jej położenie wśród zieleni na obrzeżach miasta. Teren wokół niej jest rozległy i ogrodzony, a tym samym bezpieczny dla dzieci.

Top