:::: MENU ::::

Samorząd Uczniowski

 • Lis 08 / 2013
 • 0

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan opracowywany i zatwierdzany po wyborach, które odbywają się we wrześniu.  Biorą w nich udział wszyscy uczniowie klas IV-VI, którzy wybierają swoich przedstawicieli.  Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której na przygotowanych plakatach lub na specjalnym apelu  kandydaci do SU prezentują swoje sylwetki oraz pomysły i propozycje, które chcieliby wprowadzić w życie szkoły.

Samorząd prowadzi swoje działania poprzez organizowanie zebrań, pracę komisji, współpracę z samorządami klasowymi oraz  nauczycielami.

Obecność  SU jest widoczna w naszej szkole w wielu aspektach jej funkcjonowania.

W roku szkolnym 2015/2016 skoncentrowana była wokół następujących obszarów:

 1. Akcje charytatywne:
  • przygotowanie cegiełek i przeprowadzenie kwesty na ratowanie zabytków wielickiego cmentarza (z inicjatywy uczniów),
  • Góra Grosza,
  • zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska,
  • wsparcie finansowe świetlicy socjoterapeutycznej w naszej szkole, w ramach współpracy z pedagogiem.
 1. Koordynacja imprez i uroczystości szkolnych:
  • przygotowanie pocztu sztandarowego oraz jego udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
  • obsługa sprzętu muzycznego i nagłośnienia,
  • organizowanie dyskotek szkolnych,
  • organizowanie apeli porządkowych.
 1. Konkursy:
  • konkurs plastyczny „Prawa dziecka widziane moimi oczami”,
  • konkurs na najładniejszą bożonarodzeniową gazetkę klasową,
  • konkurs na najciekawszy wiersz i najlepsze zadanie matematyczne o 1% podatku na rzecz naszej szkoły.
 1. Pozostałe:
  • współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Obchodów II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka – współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Małym Samorządem,
  • koordynowanie akcji „1% podatku dla naszej szkoły”,
  • prezentacja oraz wystąpienie przedstawicieli SU nt. 1% podatku dla szkoły, podczas zebrania z rodzicami,
  • sprzedaż szkolnej gazetki podczas zebrań z rodzicami,
  • całoroczna opieka nad zabytkowym nagrobkiem na wielickim cmentarzu,
  • prowadzenie akcji „Szczęśliwy numerek”,
  • organizacja giełdy podręczników.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY: Magdalena Bartula

ZASTĘPCA: Stanisław Zarański

SKARBNIK: Michał Mikołajczyk

Odpowiedzialni za dyskoteki:

Emilia Wójcik, Damian Kapa

Odpowiedzialni za konkursy:

Jagoda Antosiewicz, Bruno Ustrzyński

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Janina Rachwał i mgr Katarzyna Kot
Opiekun Małego Samorządu: mgr Elżbieta Okorska i mgr Anna Rybus

Top