:::: MENU ::::

Nauczyciele i publikacje

  • Lis 08 / 2013
  • 0

Nauczyciele i publikacje

NauczycielePublikacje

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017

1. mgr Zadrożniak Maria – dyrektor szkoły
2. mgr Chabik Elżbieta – zastępca dyrektora szkoły

3. mgr Badoń Dorota – wychowanie fizyczne
4. mgr Baran Magdalena – sztuka, rytmika
5. mgr Baś Agnieszka – nauczyciel wspomagający 
6. mgr Barbara Batko – edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Bednarek Karolina – edukacja wczesnoszkolna
8. mgr Bętkowski Tomasz – wychowanie fizyczne, technika
9. mgr Ciesielska Dominika – wychowawca świetlicy
10. mgr Czechowska Elżbieta – nauczyciel wspomagający 
11. mgr Czopik Agata – edukacja wczesnoszkolna
12. mgr Damse Katarzyna – język angielski
13. mgr Drozdek Marta – nauczyciel wspomagający 

14. mgr Durbas Mirosława – historia
15. mgr Fraś Beata – edukacja wczesnoszkolna
16. mgr Galas Barbara – logopeda

17. mgr Gawęda Sabina – nauczyciel oddziału przedszkolnego
18. ks. Giza Marian – religia
19. mgr Głowacka Agata – nauczyciel wspomagający, szachy
20.mgr Gorzkowska Klaudia – nauczyciel w oddziale przedszkolnym
21.mgr Głowacka Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
22. ks. Głuszek Sławomir – religia
23. mgr Grabowska Anna – wychowawca świetlicy
24. mgr Gutowska Katarzyna – nauczyciel wspomagający 
25. ks. Jamróz Zygmunt – religia
26. mgr Jastrzębska Magdalena – edukacja wczesnoszkolna
27. mgr Januszewska Mariola – nauczyciel wspomagający
28. mgr Jop Ewa – edukacja wczesnoszkolna
29. mgr Kaczor Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
30. mgr Kapała Agnieszka – wychowawca świetlicy
31. mgr Kapciak Sylwia – edukacja wczesnoszkolna
32. mgr Kokor Monika – nauczyciel wspomagający 
33. mgr Kosińska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
34. mgr Kot Katarzyna – informatyka, matematyka
35. mgr Kozera Klaudia – język angielski
36. mgr Lewandowska Katarzyna – nauczyciel wspomagający
37. mgr Lipiec Milena – nauczyciel wspomagający 
38. mgr Machno Dorota – język polski
39. mgr Magaj Katarzyna – nauczyciel w oddziale przedszkolnym
40.mgr Michałowicz Dorota – pedagog szkolny
41. mgr Miczyńska–Gumuła Alina – psycholog szkolny
42. mgr Mucha Anna – edukacja wczesnoszkolna
43. mgr Myślak Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna
44. mgr Okorska Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
45. mgr Opoka Monika – nauczyciel integracyjnego oddziału przedszkolnego 
46. mgr inż. Pankiewicz Alicja – bibliotekarz
47. mgr Pawlik Małgorzata – nauczyciel wspomagający
48. mgr Perek Agnieszka – nauczyciel wspomagający w integracyjnym oddziale przedszkolnym 
49 mgr Pietnoczka Natalia – wychowawca świetlicy
50. mgr Pietras Anna – nauczyciel wspomagający 
51. ks. dr Popielarczyk Wiesław – religia
52. mgr inż. Rachwał Janina – matematyka
53. mgr Rybus Anna – język angielski
54. mgr Ryznar Elżbieta – język polski
55. mgr Sala Karolina – nauczyciel wspomagający
56. mgr Sałabun Lidia – przyroda
57. mgr Sierbińska Monika- nauczyciel wspomagający
58. Sikora Teresa – wychowawca świetlicy
59. mgr Sobaszek Anna – język polski
60. mgr Stanisławska Joanna – wychowawca świetlicy
61. mgr Surówka Maria – nauczyciel wspomagający
62. mgr Suruło Sabina – nauczyciel wspomagający
63. mgr Sznajder Małgorzata – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
64 mgr Ślusarczyk Elżbieta – nauczyciel wspomagający
65. mgr Tomasiak Anna – nauczyciel wspomagający
66. mgr Walczak Iwona – edukacja wczesnoszkolna
67. mgr Wąsik Sylwia – matematyka
68. mgr Wiatrek Agata – nauczyciel wspomagający, szachy
69. mgr Wrześnik Justyna – edukacja wczesnoszkolna 
70. mgr Zając Anna – nauczyciel wspomagający

Publikacje naszych nauczycieli

 

Każde dziecko w klasie integracyjnej jest zdolne A. Myślak, K. Gutowska

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie cz.1  A. Czopik, M. Kokor

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie cz.2  A. Czopik, M. Kokor

Integracja szkołą tolerancji M. Opoka, A. Perek

Holistyczne wsparcie w procesie terapii cz.1  B. Galas

Holistyczne wsparcie w procesie terapii cz.2  B. Galas

Osobowość nauczyciela w integracji cz.1  A. Gumuła, D. Michałowicz

Osobowość nauczyciela w integracji cz.2  A. Gumuła, D. Michałowicz

Dylematy i współpraca nauczycieli klasy integracyjnej M. Jastrzębska, A. Pietras

Uczeń autystyczny w szkole A. Pietras

Sposób na czas wolny – zajęcia pozaszkolne dla uczniów klas I–III w gminie Wieliczka J. Domoń

 

 

 

 

Top