:::: MENU ::::

Święto patrona

  • Kwi 15 / 2007
  • Możliwość komentowania Święto patrona została wyłączona
Aktualności

Święto patrona

Cała społeczność szkolna w SSP nr 4 w Wieliczce, w dniu 30 kwietnia 2007 świętowała Dzień Patrona Szkoły połączony z rocznicą uchwalenia Konstytucji
3-go Maja. Jak wszystkie uroczystości szkolne, tak i tą, uświetnili swoją obecnością liczni goście. Gościliśmy u siebie przedstawicieli gminy Wieliczka: W-ce Burmistrz Henryk Gawor, Kierownik Wydziału Edukacji Maciej Wojnarowski, członek Rady Miejskiej Wieliczki Lech Pankiewicz, a także przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. A. i J. Jerzmanowskich. Bogaty program uroczystości przesiąknięty był patriotyzmem, a wątek ten snuł się zarówno w pieśniach śpiewanych przez uczniów, deklamowanych wierszach jak i życiorysie patrona. Wystawa najlepszych prac plastycznych z konkursu „Postać Jerzmanowskiego”, która uświetniła uroczystość, pokazała kunszt oraz bogactwo środków plastycznych, jakimi dysponują uczniowie naszej szkoły. Na wzór Jerzmanowskiego, w trakcie uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w urządzonych przed uroczystością zmaganiach na najbardziej „Tęgą głowę” okazali się nie do pokonania, a byli to: Jakub Pietras (kl. IV), Sara Słojewska (kl. V) i Katarzyna Bobek (kl. VI). Wspomnieć należy w podsumowaniu, iż całą tą uroczystość przygotowały technicznie i merytorycznie panie Teresa Sikora i Magdalena Baran.

Top