:::: MENU ::::

„Sprawdzian zewnętrzny”– nowa forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  • Wrz 14 / 2005
  • Możliwość komentowania „Sprawdzian zewnętrzny”– nowa forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. została wyłączona
Aktualności

„Sprawdzian zewnętrzny”– nowa forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zainicjowana 1 września 1999r. reforma edukacji wprowadziła nowy sposób sprawdzania umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Jest to sprawdzian zewnętrzny dla uczniów klas szóstych. Organizuje go Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przeprowadza się go zwykle w kwietniu i jest jednakowy w całej Polsce.    Jest sprawdzany według takich samych kryteriów przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów nie będących nauczycielami tej szkoły.

Sprawdzian bada poziom opanowania przez uczniów pięciu kategorii umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Składa się z 25 zadań, za które można uzyskać                40 punktów. Dwadzieścia pierwszych zadań to zadania zamknięte. Rozwiązując je, uczeń spośród czterech możliwych wybiera jedną odpowiedź. Pięć zadań to zadania otwarte.   Znaczy to, że uczeń samodzielnie je wykonuje i zapisuje ich rozwiązanie. Są to zadania matematyczne, wypracowanie z języka polskiego oraz krótkie wypowiedzi pisemne związane z różnymi przedmiotami.

Dotychczas odbyły się cztery sprawdziany, pierwszy w roku szkolnym 2001/2002. Uczniowie naszej szkoły od początku uzyskiwali w nim dobre wyniki, a od trzech lat średni wynik punktowy uczniów naszej szkoły przewyższa średni wynik punktowy w gminie, powiecie i województwie. W roku szkolnym 2004/2005 średni wynik punktowy w naszej szkole wynosił 32,7 punktu i był jednym z najwyższych w gminie, powiecie i województwie. Przewyższył wynik w gminie o 2,2 punktu, w powiecie o 2,1, w województwie o 2,4.         Tak dobre wyniki zawdzięczamy wspólnej rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów.           Mamy nadzieję, że i w tym roku szkolnym osiągniemy podobny sukces.

 

Elżbieta Chabik

Top