:::: MENU ::::

TalentowiskoSKO

 • Kwi 12 / 2015
 • 0

TalentowiskoSKO

„Gdy chcesz marzeń spełnić sto, to…oszczędzaj w SKO”. Pod takim hasłem świetlicowa grupa teatralna pod kierunkiem p. Anny Grabowskiej zaprezentowała uczniom klas I-III przedstawienie edukacyjne promujące oszczędzanie w SKO.

Po występie odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do grona członków SKO. Na tę uroczystość przybył pan Jarosław Trojnacki dyrektor Małopolskiego Banku Spółdzielczego, który wręczył uczniom klas pierwszych książeczki SKO z wkładem 10 zł. Zachęcił przy tym wszystkich do oszczędzania w SKO.

Z Bankiem Spółdzielczym talenty uczniów procentują

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu.

TalentowiSKO – wspieramy Twoje dziecko w rozwijaniu talentów

TalentowiSKO to Program kierowany do uczniów w każdym wieku, od szkoły podstawowej po maturzystów. Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

Co dzięki Programowi zyskuje dziecko?

Program:

 • Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 • Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 • Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów

Dlaczego chcemy, aby dzieci brały udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:

 • Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces
 • Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat
 • Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne
 • Uczy się oszczędzać
 • Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem
 • Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy
 • Uczy się szacunku do pracy
 • Aktywności podejmowane w ramach Programu TalentowiSKO
 • W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 • Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków
 • Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.

Warto wiedzieć

Jak rozwijać w dziecku talenty i aktywność?

 • Pokazywać mu, w czym jest dobre, nawet jeśli dotyczy to prostych życiowych umiejętności – nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać
 • Wydzielić dziecku drobne kieszonkowe i pokazać możliwości dorabiania – poprzez wykonywanie prostych zadań pomocowych
 • Korzystać z materiałów Programu TalentowiSKO, pomocnych w edukacji ekonomicznej
 • Wspierać dziecko przy wykonywaniu zadań domowych realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO

TalentowiSKO

Zasady funkcjonowania SKO

Top