:::: MENU ::::

Rodzic Partnerem Szkoły

  • Maj 29 / 2016
  • Możliwość komentowania Rodzic Partnerem Szkoły została wyłączona

Rodzic Partnerem Szkoły

Od listopada 2015 roku szkoła realizowała projekt „Rodzic Partnerem Szkoły”, którego głównym celem było rozwinięcie wzajemnej współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz rodzicami i ich własnymi dziećmi.

Projekt rozpoczął się wspólnym szkoleniem rady pedagogicznej i reprezentantów rodziców z każdej klasy, przygotowującym zarówno rodziców jak i nauczycieli do podjęcia inicjatyw w budowaniu wzajemnych partnerskich relacji. Warsztaty posłużyły stworzeniu pozytywnego klimatu na rzecz współpracy, który jest z pewnością głównym elementem budowania dobrego partnerstwa.

Do działań w ramach projektu zaangażowani zostali wszyscy rodzice, którzy pod fachowym okiem nauczycieli tworzyli klasowe inicjatywy i działania. Liderzy oraz członkowie grup od grudnia rozpoczęli swoje spotkania i zaczęli realizować pomysły zgodnie z ustalonymi założeniami. Ostateczne zakończenie realizacji projektów miało miejsce 10 maja 2016 roku.

19 maja 2016 roku dokonano uroczystego podsumowania projektu „Rodzic Partnerem Szkoły”, na które zaproszeni zostali wszyscy rodzice oraz nauczyciele. Szczególnym gościem tego spotkania był pan Tomasz Machnik – kierownik Wydziału Edukacji, który z zainteresowaniem przyglądał się prezentacji zrealizowanych przez rodziców inicjatyw. Liderzy grup opowiadali o niezwykle ciekawych i różnorodnych projektach realizowanych przez poszczególne klasy. Podejmowane działania dotyczyły wielu dziedzin życia i były związane między innymi: z poznawaniem przez uczniów pasji i zawodów swoich rodziców, promowaniem ekologii i dbaniem o przyrodę, rozwijaniem talentów muzycznych i plastycznych u dzieci, poznawaniem innych kultur, rozwijaniem zainteresowań turystyką i aktywnym spędzaniem czasu oraz działaniami charytatywnymi na rzecz środowiska lokalnego.

Rodzice uczniów byli bardzo zadowoleni z podejmowanych wspólnie działań i pozytywnie oceniali realizację klasowych projektów, zaznaczając, że bardzo dobrze wpłynęły one na ich relację z nauczycielami oraz własnymi dziećmi. Zdaniem rodziców wspólnie spędzony czas jeszcze lepiej zintegrował zespół klasowy i sprawił uczestnikom projektów wiele radości, co zachęciło rodziców do kontynuowania tego typy inicjatyw w następnych latach. Realizacja projektu „Rodzic Partnerem Szkoły” udowodniła jak wielki potencjał tkwi w rodzicach uczniów i jak wiele mogą oni zdziałać, gdy zachęci się ich do podjęcia wspólnych działań.

Dyrekcja Szkoły pragnie bardzo serdecznie podziękować rodzicom i uczniom za ich ogromną aktywność i zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację i prezentację niezwykle ciekawych projektów klasowych, a także nauczycielom za pomoc i wsparcie rodziców w projektowaniu i realizacji inicjatyw, które bez wątpienia pozytywnie wpłynęły na rozwinięcie prawdziwie partnerskich relacji. Współpraca rodziców ze szkołą pomogła uczynić placówkę miejscem wspólnych spotkań i centrum lokalnych wydarzeń. Wpłynęła pozytywnie na środowisko lokalne i przyczyniła się do umocnienia pozytywnych relacji.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do nowej zakładki na stronie internetowej szkoły, zatytułowanej „Rodzic Partnerem Szkoły”, gdzie znaleźć można prezentację wszystkich projektów realizowanych przez poszczególne klasy oraz fotorelację z podsumowania całego projektu.

 

Klasa I a – Zabawka ze skrawka

Klasa Ib – Spotkanie z kierowcą rajdowym

Klasa Id – Zajęcia z grafiki warsztatowej

Klasa Ie – Integracyjne spotkania

Klasa IIa – Wizyta dzieci w Pensjonacie dla Osób Starszych „ Zapiecek” w Wieliczce

Klasa II b- Gra miejska na Grabówkach

Klasa IId – Spotkanie z „ciekawym” rodzicem

Klasa IIe – Sprzątanie świata

Klasa IIIa – Warsztaty wielkanocne

Klasa IIIb – Rodzic dzieli się pasją

Klasa IVa – Onet od podszewki

Klasa IVb – Rodzic i jego pasja

Klasa Va – Piknik ekologiczny

Klasa Vb – Współpraca ze schroniskiem „Psia kość”

Klasa Vc – Integracyjny piknik

Klasa Vd – Park&Ride Book

Klasa VIb – Program karmnik

Top