:::: MENU ::::

Regulamin etapu szkolnego Turnieju Pięknego Czytania

  • Sty 29 / 2018
  • 0
Aktualności

Regulamin etapu szkolnego Turnieju Pięknego Czytania

1. Do udziału w Turnieju Pięknego Czytania zapraszamy uczniów naszej szkoły wyróżniających się pięknym czytaniem tekstów literackich i popularnonaukowych.

2. Celem turnieju jest:
• uwrażliwienie uczniów na piękno literatury,
• zachęcenie młodzieży do doskonalenia techniki czytania i interpretacji tekstu,
• promocja działalności biblioteki w środowisku szkolnym,
• wzrost czytelnictwa książek wśród uczniów.
3. Do etapu szkolnego uczniów wybierają nauczyciele języka polskiego w klasach 4-7.

4. Planowany termin turnieju: 27.02.2018r. (wtorek, godz. 10:45-12:25)

5. Uczestnicy czytają jeden wybrany przez siebie tekst (prezentowany tekst nie powinien być dłuższy niż dwie minuty):
• Uczniowie klas 4-5 przygotowują fragment dowolnej baśni lub legendy z elementami opisu i dialogu;
• Uczniowie klas 6-7 przygotowują fragment literatury młodzieżowej z elementami opisu i dialogu.

6. Oceniane będą:
• płynność czytania (0-5 pkt.)
• dykcja (0-5 pkt.)
• interpretacja tekstu (0-5 pkt.)
• nieprzekroczenie limitu czasu (0-1 pkt.)
7. Komisja oceniająca sumuje punkty przyznane uczestnikom ( maks. 16 pkt.)

8. Zwycięża ten, kto uzyska największą ilość punktów w każdej kategorii wiekowej.

9. Zwycięzcom etapu szkolnego Turnieju Pięknego Czytania ( I miejsce w każdej kategorii wiekowej) przysługuje prawo uczestnictwa w etapie gminnym.

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w turnieju.

11. Laureaci turnieju, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorzy

Natalia Wójcik
Monika Pierzynka
Milena Lipiec

Zostaw komentarz

Top