:::: MENU ::::

Promocja zdrowia

  • Gru 06 / 2016
  • Możliwość komentowania Promocja zdrowia została wyłączona

Promocja zdrowia

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej .
Program ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego  palenia oraz integrację grupy.

Anna Zając

 

„Bieg po zdrowie” – zakończenie projektu w klasach IV

Uczniowie klas IV z naszej szkoły zakończyli realizację I edycji ogólnopolskiego programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Była to forma pilotażowa projektu promującego zdrowie, przeprowadzana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce. Przygotowany blok obejmował pięć spotkań prowadzonych przez szkolnych koordynatorów projektu. Głównym celem zajęć było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście zdrowia i konsekwencji palenia tytoniu. W czasie wspólnych rozmów i ćwiczeń omówiono podstawowe aspekty problemu uzależnienia nikotynowego oraz prewencję w tym zakresie. Nie zabrakło zadań plastycznych. Uczniowie wykonali plakaty profilaktyczne oraz  komiksy- poradniki z przekazem profilaktycznym, utrwalające zachowania asertywne. Przeprowadzono rozmowy i krótkie wywiady z rodzicami i innymi członkami rodzin, z których wysunięto konstruktywne wnioski. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza na temat zachowań prozdrowotnych z obszaru profilaktyki palenia tytoniu wdroży uczniów do właściwego stylu życia, jednak nie zapominajmy ,że w tej kwestii bardzo ważna jest współpraca rodziców z dziećmi, ich wzajemne relacje, w tym dawanie dobrego przykładu. Warto również przypomnieć, że czynnikami najsilniej chroniącymi przed używaniem substancji psychoaktywnych są: monitorowanie przez rodziców czasu wolnego spędzanego poza domem, wspieranie konstruktywnych zainteresowań oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania.

Katarzyna Lewandowska

Mariola Januszewska

Drodzy rodzice !

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci!

134225_tw (1)

 

 

134225_praca-page-001 134225_praca-page-002 134225_praca-page-003 134225_praca-page-004 134225_praca-page-005 134225_praca-page-006

W przypadku zaobserwowania wyżej wymienionych objawów prosimy o zawiadomienie wychowawcy klasy.
Top