:::: MENU ::::

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

  • Gru 15 / 2009
  • Możliwość komentowania „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” została wyłączona
Aktualności

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

W SSP NR 4 w Wieliczce obecna klasa IIa od kwietnia do 20 grudnia 2009r. brała udział w projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.
Dzięki uczestnictwu klasy w tym Projekcie mogliśmy inaczej spojrzeń na każde dziecko, jego możliwości oraz szanse edukacyjne. Udowodnić, iż każde dziecko jest zdolne, a szkoła daje możliwości rozwojowe nie tylko dzieciom ponad przeciętnym czy niezwykle zdolnym.
Głównym celem Projektu jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zgodnie z ogólną tezą Gardnera, każdy człowiek ma wiele stosunkowo odrębnych inteligencji (w odniesieniu do dzieci wyróżnia on 8 typów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną), wszystkie są równouprawnione, żadna nie jest ważniejsza od innej.
Wykorzystanie w realizacji Projektu tej teorii zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej.
Od kwietnia 2009r. nauczycielki klasy IIa – pani Agnieszka Myślak i pani Katarzyna Gutowska- pracowały z dziećmi na zajęciach obowiązkowych, a od września do grudnia 2009r. Realizowały koncepcję Projektu na zajęciach pozalekcyjnych (50 godzin lekcyjnych). Realizacja zajęć dodatkowych była oparta o własny pomysł autorski nauczycielek. Podczas zajęć uczniowie mieli także możliwość korzystania z wielu ciekawych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, w które klasa, przystępując do realizacji Projektu, została zaopatrzona.
Efekty kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycielek zostały zaprezentowane na otwartym pokazie dla gości (rodziców, nauczycieli i chętnych). W przedstawieniu pt. „Na ratunek Ziemi” uczniowie pokazali się jako prawdziwi artyści – aktorzy, muzycy, tancerze czy plastycy. Widzowie mogli nie tylko oglądać dzieci występujące na scenie, ale również zrobioną przez nie podczas zajęć, scenografię oraz różnorodne prace plastyczne umieszczone w albumach. Przedstawienie spodobało się publiczności, która entuzjastycznie oceniła występ dzieci i doceniła pracę nauczycielek.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast