:::: MENU ::::

Obóz edukacyjny EuroWeek

  • Paź 09 / 2017
  • 0
Aktualności

Obóz edukacyjny EuroWeek

Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Obóz skierowany jest do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży. Rozwija najbardziej cenione umiejętności społeczne: przewodzenie, autoprezentację oraz pracę w grupie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek. Wyjazdy odbywają się raz w roku – jesienią lub na wiosnę.

Zasady rekrutacji:
1. W obozie może wziąć udział maksymalnie 10 uczniów z klas najstarszych rocznikowo.

2. Pierwszeństwo zakwalifikowania mają uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego.

3. Kandydat przystępujący do procesu rekrutacji musi uzyskać śródroczną/roczną (w zależności od terminu wyjazdu na obóz) ocenę celującą lub bardzo dobrą z języka angielskiego.

4. Ocena śródroczna/roczna z zachowania kandydata nie może być niższa niż bardzo dobra.

5. W przypadku większej ilości chętnych spełniających kryteria uczniowie przystępują do testu sprawdzającego ich umiejętności językowe.

6. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia podejmują nauczyciela języka angielskiego.

7. Organizatorzy obozu informują rodziców o wynikach rekrutacji.

 

Organizatorzy:
Elżbieta Czechowska, Sylwia Wąsik

Zostaw komentarz

Top