:::: MENU ::::

Projekt edukacyjny „Mali patrioci z III A”

  • Lis 16 / 2018
  • 0
Centrum Proaktywności

Projekt edukacyjny „Mali patrioci z III A”

Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze … ,
niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”

(Józef Piłsudski)

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

  PROJEKT EDUKACYJNY

 „MALI  PATRIOCI  Z  III A”

 (podsumowanie)

 

Celem głównym projektu było wychowanie patriotyczne jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz włączenie dzieci do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Cele szczegółowe były następujące:

– propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich,
– budowanie szacunku dla symboli narodowych,
– kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej,
-uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu,
– rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów,
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się,
– integracja zespołu klasowego. 

Czas realizacji projektu:

– wrzesień/ listopad 2018

Formy pracy:

– indywidualna, grupowa, zespołowa

9 listopada 2018 roku odbyła się prezentacja efektów projektu na którą była zaproszona Pani  dyrektor i rodzice uczniów.

 

Każda z grup przedstawiała się w następującej kolejności:

1. Reporterzy (gazeta patriotyczna ,,Kurier wielicki”),

2. Dziennikarze (prezentacja ,,Wielickie pomniki upamiętniające walkę z wrogiem”),

3. Artyści (wykonanie pieśni Legionów ,,Piechota” oraz przedstawienie prac plastycznych, ilustrujących śpiewany utwór),

4. Projektanci (pokaz mody patriotycznej).

 

Zajęcia, które oglądali zaproszeni Goście bardzo się podobały. Pokazały ogromny wkład pracy dzieci, zaangażowanie i bardzo ciekawe pomysły przedstawienia tak ważnego i trudnego tematu.

Praca w grupach sprzyjała lepszemu poznaniu się uczniów nawzajem, ale także umożliwiła zobaczyć siebie na tle grupy, wymienić własne doświadczenia i spostrzeżenia.

Wykorzystana metoda projektu uczyniła, że zajęcia były bardzo interesujące. Pozwoliły każdemu uczniowi na odniesienie sukcesu w ramach jego możliwości, budząc w ten sposób motywację do dalszego działania.

   

Wychowawcy
Agata Czopik, Monika Kokor

zdjęcia: http://sp4wieliczka.pl/aktualnosci/galeria/nggallery/wszystkie/Mali-patrioci-z-3a

Zostaw komentarz

Top