:::: MENU ::::

Programowanie z eTwinning

  • Lut 26 / 2018
  • 0
Centrum Proaktywności

Programowanie z eTwinning

Pierwszy raz z ideą e-Twinningu spotkałam się trzy lata temu podczas jubileuszowej konferencji warsztatowej w Warszawie. Program obchodził wówczas swoje 10 urodziny i od roku 2014 został ściśle powiązany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Wiedzą zdobytą podczas tego spotkania podzieliłam się z gronem pedagogicznym naszej szkoły. Głównym celem mojego wykładu było zaznajomienie wszystkich nauczycieli, bez względu na nauczany przedmiot, czy etap edukacyjny, z programem eTwinning. Dzięki temu spotkaniu wielu nauczycieli różnych specjalności zaczęło stopniowo interesować się tematyką współpracy międzynarodowej. W efekcie tych działań, z naszej wąskiej szkolnej grupy e-Twinnerów, składającej się głównie z nauczycieli języka angielskiego, powstał nowy, liczniejszy zespół. Dołączyli do nas logopedzi, nauczyciele wspomagający, poloniści i przyrodnicy.

Kolejnym, niezwykle istotnym momentem rozwoju idei współpracy międzynarodowej w naszej szkole w oparciu o eTwinning, okazał się kurs „Integrating ICT in Pedagogy”, w którym uczestniczyłam. Kurs ten odbył się w ramach projektu „Język i nowoczesne metody kształcenia drogą do sukcesu naszej szkoły” (finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Dzięki możliwości odbycia tej zagranicznej mobilności znacząco poszerzyła się moja wiedza, ale przede wszystkim wzrosły moje praktyczne umiejętności w zakresie współpracy na platformie eTwinnig. To właśnie za granicą, w pięknym i urokliwym mieście Lizbonie, wspólnie z nauczycielami z Finlandii i Czech, stworzyliśmy międzynarodowy projekt „Animal’s Eurotrip”, który okazał się dla mnie wspaniałą pedagogiczną przygodą na długie miesiące po odbyciu mobilności.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego postanowiłam dalej poszerzać zakres swoich cyfrowych umiejętności i rozwijać współpracę naszej placówki z innymi szkołami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Zainspirowana pomysłami z zagranicy, wspólnie z nauczycielem z Poznania, poznanym na seminarium kontaktowym eTwinning w Zakopanem, założyłyśmy projekt pt. „Xmas Language Fun”. Projekt ten miał na celu zachęcenie naszych uczniów do nauki języka angielskiego w szczególnym czasie świąteczno-noworocznym. Dzięki wymianie nauczycielskich doświadczeń dotyczących atrakcyjnych dla uczniów metod i form pracy z wykorzystaniem TIK, powstały ciekawe językowe zajęcia o tematyce kulturowej. Nasi uczniowie z pasją i zaangażowaniem przygotowywali dla swoich rówieśników z innego miasta angielskie życzenia, wklejali je na kartki, śpiewali okolicznościowe piosenki. Kulminacyjnym momentem było otwieranie paczki z kartkami. Okrzykom dziecięcej radości i zachwytu nie było końca! Ten wyjątkowy czas był doskonałą okazją do wymiany serdeczności i życzliwości, uczuć tak ważnych w budowaniu wzajemnej relacji i przyjaźni między dziećmi z różnych, nawet tak odległych miast jak Wieliczka i Poznań.

Następną dla mnie szansą podzielenia się zdobytym zagranicznym doświadczeniem była organizacja i poprowadzenie szkolenia „Programowanie z eTwinning” w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Podczas dwugodzinnych warsztatów komputerowych nauczyciele klas pierwszych zapoznali się z ideą eTwinningu w interesującym ich kontekście: rozwijania u swoich uczniów umiejętności myślenia komputacyjnego, rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych. Moje szkolenie stało się okazją do zaprezentowania wychowawcom efektów pracy ich uczniów na zajęciach językowych, w postaci m.in. galerii zdjęć zamieszczonej na TwinSpace. Zgromadzeni na warsztatach nauczyciele otrzymali ode mnie wyselekcjonowane materiały drukowane z seminarium w Zakopanem i gotowe propozycje na zajęcia z uczniami. Wszystkim nauczycielom ze szkoły przekazane zostały linki do ciekawych stron internetowych, poruszających zagadnienie programowania w klasach młodszych.

Po zakończonym szkoleniu, większość nauczycieli klas pierwszych dołączyła do społeczności eTwinning. Nauczyciele Ci wypełnili wymagane formularze oraz z sukcesem dokończyli proces rejestracji. Grono eTwinnerów znów powiększyło się, tym razem o nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wypowiedzi nauczycieli podczas szkolenia świadczą, że przeprowadzone przeze mnie warsztaty okazały się dla nich interesujące i adekwatne do bieżących potrzeb. Byli oni aktywni, zadawali pytania, dzielili się między sobą swoimi własnymi spostrzeżeniami. Oto niektóre z wniosków:

Nauczyciele klas pierwszych są świadomi nałożonego na nich obowiązku alfabetyzacji swoich uczniów w zakresie programowania. Znają podstawowe zadania szkoły w tym zakresie, wskazują jednak na niedostatek gotowych, sprawdzonych metod i narzędzi cyfrowych do pracy z najmłodszymi uczniami. Wymiana spostrzeżeń pomiędzy pedagogami naszej placówki okazała się niezwykle cenna, w kontekście poszerzenia bazy pomysłów na ciekawe i atrakcyjne zajęcia komputerowe z uczniami na I etapie edukacyjnym.

Nauczyciele dostrzegają fakt, iż ich najmłodsi uczniowie doskonale radzą sobie z nowoczesnymi technologiami tylko w pewnym zakresie. Jako odbiorcy, konsumenci treści radzą sobie bowiem całkiem nieźle. Uczniowie deklarują, że na co dzień korzystają z laptopów, tabletów, smartfonów, jednak często czynią to jak się potem okazuje, bezrefleksyjnie. Otrzymują takie urządzenia w prezencie od dorosłych i potem są pozostawieni ze sprzętem sami sobie. Znacznie gorzej natomiast jest z tworzeniem przez uczniów treści, czyli twórczą postawą i krytycznym myśleniem.

Nauczyciele potwierdzają korzyści tzw. programowania offline, czyli wykorzystania ogólnie dostępnych przedmiotów z życia codziennego do tworzenia sytuacji problemowych i rozwiązywania ich z wykorzystaniem myślenia komputacyjnego. Jeden nauczyciel od początku bieżącego roku szkolnego wdraża treści tzw. „kodowania na dywanie”.

Nauczyciele klas pierwszych, szczególnie Ci nowozatrudnieni w naszej szkole, wyrazili pozytywne nastawienie do programu i uczestnictwa ich uczniów w realizowanych w przyszłości przez placówkę projektach eTwinning.

Opracowała:
Anna Rybus

Zostaw komentarz

Top