:::: MENU ::::

 • Sty 10 / 2019
 • Możliwość komentowania została wyłączona
Centrum Proaktywności

Temat: Śladami Smoga wawelskiego- analiza i interpretacja tekstu poetyckiego; powtórzenie wiadomości o poznanych środkach stylistycznych.

Cel główny: kształcenie umiejętności analizy i interpretacji wiersza oraz wskazywania środków poetyckiego wyrazu wraz z funkcją, jaką pełnią w tekście

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki;
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstu;
 • pracuje w grupie;
 • prezentuje wyniki pracy;
 • wyszukuje środki stylistyczne; nazywa je i określa ich funkcje.

 

Metody i formy pracy:

przekład intersemiotyczny, praca w grupach

 

Przebieg lekcji:

WPROWADZENIE

 1. Czynności organizacyjne- usadzenie uczniów w trzech grupach- lista członków grupy znajduje się na każdej ławce. Nauczyciel wcześniej przygotowuje układ ławek.
 2. Wyświetlenie uczniom krótkiego filmiku – odgadywanie, co będzie celem lekcji – https://www.tvn24.pl/krakow,50/krakow-filmik-edukacyjny-krakowskiego-alarmu-smogowego,715959.html
 3. Podanie uczniom celu lekcji w języku ucznia oraz NaCoBeZu. (załącznik1)

 

Cel lekcji:

Dokonam analizy i interpretacji tekstu poetyckiego.

Stwórz przekład intersemiotyczny do wiersza.

Będę doskonalić umiejętność pracy w grupie.

 

NaCoBeZu

1. Wiem, jakimi środkami stylistycznymi posłużył się autor wiersza.

2. Potrafię dokonać analizy tekstu oraz jego przekładu intersemiotycznego.

3. Umiem pracować w grupie.

4. Zapisanie tematu lekcji.

5. Przypomnienie zasad pracy w grupach- wyświetlenie ich na tablicy interaktywnej (lub w formie plakatu).

 1. Jesteśmy odpowiedzialni za powierzone nam zadanie.

 1. Wyznajemy zasadę szczerości i życzliwości wobec siebie.

 1. Tolerujemy inne poglądy.

 1. Uważnie słuchamy osoby mówiącej i szanujemy jej wypowiedzi nawet wówczas, gdy się z nimi nie zgadzamy.

 1. Akceptujemy członków zespołu takimi, jacy są.

 1. W sytuacjach trudnych zawsze pomagamy sobie nawzajem

 1. Dokonujemy obiektywnej oceny naszej pracy.

OPRACOWANIE

 1. Rozdanie tekstów i poleceń. Każda grupa otrzymuje inny tekstu:Gr 1- „O skrzydłach smoGa wawelskiego”.Gr 2- „Ogon smoGa wawelskiego”.Gr 3- „Oczy smoGa wawelskiego”.
 1. Głośne odczytanie ich przez wybranych członków grupy na forum klasy.

Polecenia:

 • Odczytajcie cicho otrzymany tekst.
 • Podkreślcie w nim te fragmenty, które pomogły Wam sobie wyobrazić smoGa.
 • Wyznaczcie w swojej grupy osoby odpowiedziane za: rysowanie, kolorowanie,wycinanie, głośne odczytanie oraz prezentację.
 • Przedyskutujcie w grupie, jak może wyglądać opisana w wierszu część ciała smoGa.
 • Narysujcie, pokolorujcie i wytnijcie część smoGa.
 • Podczas prezentacji odczytajcie głośno tekst oraz zaprezentujcie swoją wizję części ciała smoGa (przywieście ją na tablicy w odpowiednim miejscu).
 • Na wykonanie zadania macie 15 minut.
 1. Praca w grupach- kontrola nauczycielska.
 2. Prezentacja pracy grup- omówienie na forum klasy wizji grupy, odczytanie tekstu, przywieszenie części ciała na tablicy.
 3. Analiza utworów. Uczniowie podczas pracy w grupie zaznaczyli już środki stylistyczne, które pomogły im w narysowaniu części smoga. Ich zadaniem jest je wypisać na otrzymają kartę pracy.
Skrzydła

Wypisz z tekstu:

Epitety-

Przenośnie-

Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „lot w jedną stronę” w kontekście całego wiersza-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oczy

Wypisz z tekstu:

Epitety-

Przenośnie-

Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „powiedzieć prawdę w oczy” w kontekście całego wiersza-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogon

Wypisz z tekstu:

Epitety-

Przenośnie-

Do czego został porównany ogon smoGa? (zwróć uwagę na ilustrację obok wiersza)-

 1. Wypełnienie karty pracy przez uczniów- prezentacja,wklejenie jej pod tematem.ZAKOŃCZENIE
 2. Ewaluacja lekcji- symboliczne wyrzucanie smoGa z naszego życia- wrzucanie do kosza kartek z wydrukowaną smoczą łapą przez osoby, którym lekcja się podobała i uważają takie tematy za ważne i potrzebne.
 3. Zakończenie lekcji. Zachęcenie do lektury wszystkich wierszy Rafała Piechockiego z tomiku „Śladami smoGa wawelskiego”. Jest on dostępny w bibliotece szkolnej.
Top