:::: MENU ::::

Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

  • Gru 01 / 2019
  • Możliwość komentowania Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową została wyłączona
Aktualności

Konkurs świetlicowy na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

Regulamin:

1. Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
– prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wychowanków świetlicy,
– poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
– nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat,
– powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi,
– prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych.

3. Konkurs skierowany jest to wychowanków świetlicy szkolnej z klas 1-3.

4. Dziecko może zgłosić tylko jedną prace konkursową.

5. Format prac: maksymalnie A-5 ( po złożeniu ).

6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek lub inna.

7. Z tyłu kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika oraz klasa.

8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczać do świetlicy w dniach 3-20 grudnia 2019.

9. Autorów prac będzie oceniać jury według następujących kryteriów:
– zgodność z tematem,
– poprawność językowa życzeń,
– samodzielność wykonania,
– stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy,
– staranność wykonania,
– ogólne wrażenie artystyczne.

10. Autorzy najpiękniejszych kartek zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Ogłoszenie wyników nastąpi po bożonarodzeniowej przerwie świątecznej.

Koordynator: Sylwia Foltyn, Magda Sokół

Top
Wielkość czcionki
Kontrast