:::: MENU ::::

Szkolny konkurs na najlepszą prezentację

 • Maj 10 / 2018
 • 0
Aktualności

Szkolny konkurs na najlepszą prezentację

Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną o tematyce związanej z fonoholizmem i cyberprzemocą Wyloguj się do życialub „Nie bądź sprawcą, ani ofiarą”w ramach projektu ewaluacyjnego: „Badanie efektywności działań pod kątem przestrzegania zasad właściwego, bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu”.

 

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wiedzy na temat programów komputerowych służących do przygotowania prezentacji multimedialnych.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia i sposobu przekazywania informacji.
 • Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zapoznanie z zasadami właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

 

 1. Organizatorzy konkursu:

            Nauczyciele: Dominika Sarnek, Sylwia Wąsik, Łukasz Szajnowski.

 

 1. Warunki konkursu:
 • Tematyka prezentacji powinna dotyczyć zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu lub zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Prezentację  należy stworzyć samodzielnie.
 • Prezentacja  powinien składać się przynajmniej z 7 slajdów.

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prezentację multimedialną.

 

Ponadto:

 • Pracę należy zapisać na płycie CD oraz podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Prezentacje nie mogą być wcześniej publikowane.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyróżnionych prezentacji do reklamy i promocji szkoły.

 

 1. Ocena prac:
 • Komisja wybierze najlepszą pracę, w zależności od charakteru złożonych prac.
 • Przy ocenie komisja w szczególności uwzględnia: zgodność treści z tematem, atrakcyjność, wykonanie i pomysłowość, ponadczasowość, walory artystyczne, poprawność merytoryczną i językową.

 

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej

odwołanie.

 

Prace należy składać do 30 maja 2018 roku  u pani Dominiki Sarnek.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Zostaw komentarz

Top