:::: MENU ::::

Konkurs na prezentację multimedialną „W odblaskach bezpieczniej”

 • Paź 09 / 2018
 • 0
Aktualności

Konkurs na prezentację multimedialną „W odblaskach bezpieczniej”

Konkurs na prezentację multimedialną „W odblaskach bezpieczniej”

Regulamin konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną promującą noszenie odblasków.

 

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wiedzy na temat zastosowania odblasków.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia i sposobu przekazywania informacji.
 • Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z nienoszeniem odblasków po zmierzchu i w nocy.
 • Zapoznanie z zasadami właściwego noszenia odblasków.

 

 1. Organizator konkursu: Łukasz Szajnowski.

 

 1. Warunki konkursu:
 • Tematyka prezentacji powinna dotyczyć tematu związanego z zastosowaniem odblasków.
 • Prezentację  należy stworzyć samodzielnie.
 • Prezentacja  powinien składać się przynajmniej z 7 slajdów.
 • Prezentacja może być stworzona w dowolnym programie do tworzenia prezentacji (np. PowerPoint, Impress, Prezi.com itp.)

 

 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI szkoły podstawowej.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prezentację multimedialną.

 

Ponadto:

 • Pracę należy zapisać na pendrive lub płycie CD oraz podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Prezentacje nie mogą być wcześniej publikowane.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyróżnionych prezentacji do reklamy i promocji szkoły.

 

 1. Ocena prac:
 • Komisja wybierze najlepszą pracę, w zależności od charakteru złożonych prac.
 • Przy ocenie komisja w szczególności uwzględnia: zgodność treści z tematem, atrakcyjność, wykonanie i pomysłowość, ponadczasowość, walory artystyczne, poprawność merytoryczną i językową.

 

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Prace należy składać do 24 października 2018 roku u p. Łukasza Szajnowskiego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października br.

Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz dyplomy.

 

Zostaw komentarz

Top