:::: MENU ::::

II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”

  • Sty 15 / 2014
  • Możliwość komentowania II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” została wyłączona
Aktualności

II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”

ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce,
Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice;

REGULAMIN

Celem Przeglądu jest:

– prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka,
– doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi,
– pogłębianie edukacji teatralnej uczniów,
– kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
– rozbudzanie zainteresowań teatrem,
– integracja społeczności lokalnej; nawiązywanie kontaktów,
– dbałość o kulturę słowa,
– rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia;

1. II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” jest adresowany do amatorskich teatrów działających w szkołach podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:
I – oddziały przedszkolne
II – klasy I – III
III – klasy IV – VI
2. Prezentowane inscenizacje mogą być adaptacją scenariuszy już publikowanych i znanych lub nowych, autorskich – opracowanych z myślą o Przeglądzie Teatrzyków.
3. Wystawiane sztuki mogą mieć różną formę teatralną: pantomima, dramat antyczny, teatrzyk tradycyjny, teatrzyk kukiełkowy.
Tematyka przedstawień – nieograniczona.
4. Czas prezentacji łącznie z przygotowaniem technicznym nie może być krótszy niż 15 minut i nieprzekraczający 30 min. dla każdego zespołu,
( podział czasu na przygotowanie sceny oraz grę wg decyzji uczestników,)
5. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
6. Zespoły mogą wcześniej zapoznać się z warunkami technicznymi auli
w Domu Ludowym w Wieliczce;
7. Organizatorzy zapewniają: scenę, nagłośnienie, oświetlenie, kurtynę;
8. Spektakle oceni Jury powołane przez organizatorów;
Ocenie będzie podlegać: kultura żywego słowa, gra aktorska, kostiumy, scenografia, dobór muzyki, oryginalność scenariusza, ogólne wrażenie artystyczne.
9. Wszystkie szkoły i nauczyciele otrzymają dyplomy i potwierdzenia uczestnictwa w II Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych
10. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, wyróżnienia.
11. Zgłoszony repertuar może być zmieniony najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem przeglądu.
12. Szkoły zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie „Teatr i my” oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na fotografowanie i rejestrację przedstawień na nośnikach elektronicznych oraz na ich emisję bez roszczeń finansowych z tym związanych.

II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my” odbędzie się:
7 – 9 kwietnia 2014 r. ( w godzinach 10.00 – 15.00 )
w Domu Ludowym w Wieliczce przy ul. Krzyszkowickiej 5c

według ramowego programu, który zostanie ustalony po zarejestrowaniu listy zgłoszeń,

Kontakt:
Kartę zgłoszeń umieszczoną na stronie internetowej szkoły pod adresem: ssp4.prv.pl należy wysłać na adres e-mail: teatrimy.przeglad@gmail.com lub listownie na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego, ul. Krzyszkowicka 18 A, 32- 020 Wieliczka,

Na inne pytania Państwa odpowiemy poprzez:
e-mail: teatrimy.przeglad@gmail.com
lub pod numerem telefonu:
504 – 872 – 178 – Mariola Januszewska
606 – 514 – 441 – Beata Fraś
660 – 273 – 255 – Agata Głowacka

O uczestnictwie w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. Zespoły zgłaszamy najpóźniej do 20 lutego 2014r.

O godzinie rozpoczęcia i zakończenia konkursów Organizator poinformuje po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.
W dniu konkursu Opiekun grupy proszony jest o dostarczenie Organizatorowi imiennej, drukowanej listy uczestników wraz z rolami aktorów.

karta zgłoszenia

Top