:::: MENU ::::

II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i My”

  • Kwi 14 / 2014
  • Możliwość komentowania II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i My” została wyłączona
Aktualności

II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i My”

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce zorganizowała i przeprowadziła II Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – pana Artura Kozioła oraz krakowskiego Teatru Groteska. Patronatu medialnego udzieliły nam lokalne gazety: Życie Wieliczki i Powiatu oraz Panorama Powiatu Wielickiego a także Wielicki Portal Informacyjny WieliczkaCity.pl

Adresatami konkursu byli członkowie amatorskich teatrów działających w szkołach podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:

I – oddziały przedszkolne, II – klasy 1 – 3, III – klasy 4 – 6. (Razem prawie 500 uczestników       z całej gminy Wieliczka).

Celem konkursu była: prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka, doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących            z teatrami dziecięcymi, pogłębianie edukacji teatralnej uczniów, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, rozbudzanie zainteresowań teatrem, integracja społeczności lokalnej; nawiązywanie kontaktów, dbałość o kulturę słowa, rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia;

W tegorocznej edycji Przeglądu „Teatr i my”, brały udział 24 zespoły (z 25, które zgłosiły chęć udziału w konkursie). Przegląd trwał od 7 – 9 IV  (w godz. 9.30 – 17.00), w Domu Ludowym przy ul. Krzyszkowickiej 5c w Wieliczce. Każdy z zespołów zaprezentował 30 minutowe przedstawienie.   

Jury konkursu, powołane przez organizatorów, oceniało prezentacje uczniów według następujących kryteriów: kultura żywego słowa, gra aktorska, kostiumy, scenografia, dobór muzyki, oryginalność scenariusza, ogólne wrażenie artystyczne.

W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

7 kwietnia2014 r.:

Bartosz Watemborski – przewodniczący jury, aktor Teatru Groteska, Agnieszka Zieleziecka – aktorka  Teatru Współczesnego. Paweł Buszewicz – reżyser. Patryk Janioł – scenarzysta.

8 kwietnia 2014 r.:

Bartosz Watemborski – przewodniczący jury, aktor Teatru Groteska, Agnieszka Zieleziecka – aktorka  Teatru Współczesnego. Paweł Buszewicz – reżyser. Patryk Janioł – scenarzysta.

9 kwietnia 2014 r.:

Ilona Buchner – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Groteska, Agnieszka Zieleziecka – aktorka  Teatru Współczesnego. Paweł Buszewicz – reżyser. Patryk Janioł – scenarzysta.

Rolę sekretarza Komisji Konkursowej pełniła p. Alicja Pankiewicz – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.

 

Komisja Konkursowa za najlepsze uznała następujące zespoły teatralne:

LAUREACI  (wśród oddziałów przedszkolnych )

I miejsce –  Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, „Tropiciele”, 20 os., opiekunowie: Beata Szewczyk, Katarzyna Leśniak.

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Oddziała przedszkolny – 0

„Malutka Czarownica”, 18 os., opiekunowie: Urszula Michalik, Monika Dzido.

III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich: „O Wawelskim Smoku”, 18 osób, opiekun: Ewa Jamróz.

LAUREACI  (wśród klas I – III )

I miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, klasa 2 a, „Kopciuszek inaczej”, 22 os., opiekunowie: Małgorzata Kaczor, Anna Tomasiak.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, „Mucha przed sądem”, 20 os., opiekunowie: Renata Sawicka – Kot, Agata Urych.

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, „Calineczko ratuj Ziemię”, 14 os., opiekun: Teresa Ozga.

Jury przyznało wyróżnienie dla SP nr 3 za przedstawienie ” W Świecie barw „

LAUREACI  (wśród klas IV – VI )

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Byszycach, „Dwa królestwa”, 8 os., opiekun: Anna Roch – Podkowa.

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach, „Rzecz o butach”, 25 os., opiekun: Wioletta Mardyła.

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach, szkolna grupa teatralna „Żaczek” „Hobbit, czyli wyprawa po smoczy skarb”, 21 os., opiekun: Joanna Tebień.

Komisja Konkursowa przyznała ponadto wyróżnienie grupowe dla „Bajki o tekturowym miasteczku” – za scenografię i kostiumy oraz kilka nagród dodatkowych za indywidualne kreacje aktorskie.

W przerwach między poszczególnymi przedstawieniami, (poza konkursem), prezentowały swoje talenty dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 4           w Wieliczce.

Choć nie wszyscy uczestnicy II Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych mogli

zostać laureatami, wszyscy zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność,

umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom zespołów, pod których okiem uczniowie przygotowywali prezentacje.

Uroczyste podsumowanie II Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych odbyło się w auli Domu Ludowego 9 kwietnia 2014 r. W trakcie uroczystości laureaci, finaliści konkursu oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy, nagrody, podziękowania.

Sponsorami nagród dla laureatów, wyróżnionych zespołów i uczniów byli: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Teatr Groteska, Eko – system, Eko – Motel „Na-Wierzynka” Restauracja „Maryla” S.C. A. J. Pasek i Park Zabaw Pinokio, Kopalnia Soli w Wieliczce, Ośrodek Jazdy Konnej PONY SPORT  w Sierczy, Hurtownia zabawek „Jokomisiada”, w Wieliczce, Drukarnia Cyfrowa Press Art Wieliczka – Grupa Press Art., Wydawnictwo Żyznowski z Sierczy, Księgarnia – Pegaz, Księgarnia edukacyjno – językowa  – Polanglo, Księgarnia – Maciej Lisak, Zakład Produkcyjny WESEM, KellerPolska Sp. z o.o.   Geotechnika, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Progress – systemy komputerowe

Mamy nadzieję że uczestnictwo w II Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych było dla dzieci okazją do skonfrontowania swoich dokonań z osiągnięciami kolegów z innych szkół, zainspirowało do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań teatrem i sztuką

aktorską, dostarczyło wielu miłych wrażeń.

 

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast