:::: MENU ::::

I Dzień Przyrodnika

  • Sty 15 / 2014
  • 0
Aktualności

I Dzień Przyrodnika

W ramach realizacji Szkolnego Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym w naszej szkole podjęto działania, które zmierzają do odkrywania i wspierania uczniowskich talentów.
W miesiącu październiku zorganizowany został pierwszy Szkolny Dzień Przyrodnika pod hasłem „ Jestem uważnym obserwatorem przyrody”. Dzień ten miał na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz rozwijanie umiejętności stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
W tym dniu uczniowie klas 0-III wykonywali ze swoimi nauczycielami różne doświadczenia .
Klasy 0-I badały sposoby odbierania i rozchodzenia się dźwięków, klasy II poznawały właściwości i sposoby wykorzystania magnesu, natomiast klasy III szukały odpowiedzi na pytanie: ,, Dlaczego łyżki są metalowe, a ławki drewniane’’.
Po przeprowadzeniu doświadczeń uczniowie wykonali grupowo prace plastyczne o różnej tematyce.
‘’Podwodny świat – klasy 0-1
‘’Ziemia nasza planeta ‘’ – klasy 2
‘’Cztery pory roku w lesie ‘’ – klasy 3
Prace dzieci wzięły udział w konkursie, w którym pierwsze miejsce przyznano klasom 0b, 1b, 2a, 3b.
Każdy z uczniów otrzymał tytuł ,,Przyjaciela Przyrody’’, natomiast zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.
Dla klas IV-VI został zorganizowany konkurs przyrodniczy, w trakcie którego uczniowie wykonywali doświadczenia badające właściwości drożdży oraz rozpuszczalność. Rozwiązywali łamigłówki na tablicy multimedialnej, a także zmagali się z testami wiedzy i krzyżówkami. Laureatami konkursu i zdobywcami tytułu ,,Super przyrodnika’’ zostali uczniowie z klas:
4b: Kaja Łucka, Alicja Pogoda, Kornel Krzyżak, Piotr Słonina
5c: Małgorzata Pieczko, Olga Kozioł, Anna Urbaniec, Martyna Kuc
6b: Aleksandra Kost, Anna Kowalik, Michał Szewc, Szymon Żychowicz.
Wielką atrakcją dla uczniów był pokaz erupcji wulkanu przygotowany przez prowadzących, przy użyciu elektronicznego modelu.
Wszystkim nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, oraz uczniom, za udział w nim, serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy konkursu

Zostaw komentarz

Top