:::: MENU ::::

Centrum Proaktywności

  • Cze 16 / 2017
  • 0

Centrum Proaktywności

Witamy w wirtualnym „Centrum Proaktywności” SP 4 Wieliczka! 

            Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieliczce od 1 września 2016 roku realizuje projekt „Język i nowoczesne metody kształcenia drogą do sukcesu naszej szkoły”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Trzynastoosobowa grupa nauczycieli wzięła udział w zagranicznych kursach w Portugalii i poznała nowoczesne metody nauczania, różnego rodzaju aplikacje i programy, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

            Pragniemy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ze szkół w Gminie Wieliczka. Chcemy, aby ta strona internetowa była miejscem skupiającym najbardziej twórczych i otwartych na nowości nauczycieli, którzy będą doskonalić swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń i dobre praktyki.

            Nauczyciele naszej szkoły będą zamieszczać przykłady wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności pomysłów podczas swoich lekcji oraz zajęć dodatkowych. Zachęcamy wszystkich nauczycieli ze szkół Gminy Wieliczka do aktywnego włączania się  w tworzenie wirtualnego „Centrum Proaktywności”. Zapraszamy do komentowania postów umieszczanych przez nauczycieli, do wyrażania opinii, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby nauczyciele wdrażali nasze pomysły  w pracy ze swoimi uczniami oraz dzielili się efektami tej pracy. Mamy nadzieję na owocną współpracę.

 

Nauczyciele SP 4 w Wieliczce

Top