:::: MENU ::::

Bezpieczeństwo w sieci

  • Gru 08 / 2018
  • 0
Aktualności

Bezpieczeństwo w sieci

Odpowiadając, na potrzeby rodziców naszych uczniów w październiku i listopadzie 2018 r. zostały zorganizowane na terenie szkoły spotkania profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas IV-VIII przeprowadzone przez specjalistę ds. nieletnich z Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce, podczas których szczególny nacisk został położony na zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.

Dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy centrum rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Dlatego kwestia bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Wyniki badań pokazują, że obecnie do zjawisk zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych w coraz większym stopniu zalicza się cyberprzestrzeń. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci.

Korzystanie z Internetu przez dzieci może wiązać się z następującymi kategoriami zagrożeń:

– kontakt z niebezpiecznymi treściami,

– kontakty z niebezpiecznymi osobami,

– przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc),

– uzależnienie od Internetu.

Dlatego bardzo ważną rolą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.

Warto pamiętać, że w ramach kampanii Dziecko w Sieci powołany został projekt Helpline.org.pl. pod adresem www.helpline.org.pl oraz bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100,  gdzie mogą uzyskać pomoc zarówno najmłodsi, jak i dorośli (rodzice oraz profesjonaliści).

 

Dorota Michałowicz

pedagog szkolny

Zostaw komentarz

Top