:::: MENU ::::

„Alternatywy dla komputera”

  • Lut 14 / 2020
  • Możliwość komentowania „Alternatywy dla komputera” została wyłączona
Aktualności

„Alternatywy dla komputera”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce rozpoczyna nabór na zajęcia „Alternatywy dla komputera”

Od końca lutego kontynuujemy program zajęć „Alternatywy dla komputera”. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VII powiatu wielickiego, którzy zbyt często korzystają z multimediów.

Cele prowadzonych zajęć to:
– rozwijanie zainteresowań niezwiązanych ze światem multimedialnym;
– rozbudzenie ciekawości poznawczej;
– rozbudzenie i rozwijanie twórczości u uczestników;
– pomoc w odkrywaniu mocnych stron i talentów;
– rozwinięcie umiejętności społecznych;
– rozwinięcie umiejętności rozumienia własnych i cudzych emocji;
– nauka pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

Zajęcia rozpoczną się 26 lutego 2020 r. od spotkania z rodzicami , a zakończą w maju spotkaniem podsumowującym również z rodzicami. Planowane jest 10 zajęć z dziećmi.

Termin zajęć to środa, godzina 16.00 w naszej Poradni (ul. Niepołomska 26c, Wieliczka).

Zajęcia prowadzić będą psychologowie: Aneta Lembas i Anna Sroga.

Zgłoszenia, w których podadzą Państwo imię, nazwisko, wiek, klasę i szkołę do której chodzi syn/ córka oraz numer kontaktowy do osoby zgłaszającej dziecko prosimy przesyłać na adres:

asroga@poradnia-wieliczka.pl lub alembas@poradnia-wieliczka.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !

Top